الْيَم

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

به طورى که از متون لغت و کتب احادیث استفاده مى شود «یم» به معناى دریا است و بر رودخانه هاى عظیم همانند «نیل» نیز اطلاق مى شود.

اما در این که «یم» یک لغت «عربى» است یا «سریانى» یا «هیروگلیفى»، در میان دانشمندان گفتگو است، نویسنده «المنار» از یکى از دانشمندان معروف مصرى که وجوه اشتراک لغات هیروگلیفى وعربى را جمع آورى کرده و کتاب «معجم الکبیر» را در این زمینه تألیف نموده، نقل مى کند که: او پس از تحقیق، لغت «یم» را در زبان قدیم مصر، به معناى دریا پیدا کرده است. بنابراین، چون این جریان مربوط به مصر بوده قرآن از لغات آنها در بیان این حادثه استفاده کرده است.

ریشه کلمه

قاموس قرآن

دريا. [اعراف:136]. آنها را در دريا غرق كرديم زيرا كه آيات ما را تكذيب كردند در آيه [طه:39]. ظاهراً مراد رود نيل باشد.

کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...