الْمُعَوّقِين

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«مُعَوِّقِیْن» از مادّه «عوق» (بر وزن شوق) به معناى باز داشتن و منصرف کردن از چیزى است و «بأس» در اصل به معناى شدت، و در اینجا منظور از آن «جنگ» است.

ریشه کلمه

قاموس قرآن

بازداشتن. منصرف كردن. «عاقَهُ عَن كَذا عَوْقاً:حَبَسَهُ وَ صَرَفَهُ...» همچنين است تعويق و شايد مراد از تفعيل مبالغه باشد. [احزاب:18]. خدا داناست به آنان كه از شما مردم را منصرف مى‏كنند و از جهاد باز مى‏دارند و به آنان كه به برادران خود مى‏گويند بيائيد به طرف ما و به جهاد نرويد. در مجمع و مفردات عوق را بازداشتن از خير گفته نه مطلق بازداشتن. استعمال قرآن مؤيّد آن است اين لفظ تنها يكبار در كلام‏اللَّه آمده است.

کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...