الْقَاسِطُون

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«قاسط» از مادّه «قسط» به معناى تقسیم عادلانه است، این ماده هنگامى که به باب «افعال» در آید (اِقساط)، به معناى اجراى عدالت است، و هنگامى که به صورت ثلاثى مجرد استعمال شود (مانند آیه فوق)، به معناى ظلم و انحراف از مسیر حق است.

ریشه کلمه

کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...