الْفَاسِقِين

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«فاسقین» کسانى هستند که از راه و رسم عبودیت و بندگى پا بیرون نهاده اند; زیرا «فسق» از نظر ریشه لغت به معناى خارج شدن هسته از درون خرما است سپس در این معنا توسعه داده شده و به کسانى که از جاده بندگى خداوند بیرون مى روند اطلاق شده است.

«فسق» از نظر ریشه لغت به معناى خارج شدن هسته از درون خرما است و «فَسَقَتِ الثَّمَرَةُ» یعنى میوه از پوستش خارج شد و یا در موردى که هسته خرما از گوشت آن جدا مى شود و به بیرون مى افتد، به کار مى رود.

ریشه کلمه

کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...