الْأَبْتَر

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

بريدن (قطع) اَبتر:حيوانى كه دُمش بريده شده و كسى كه فرزند ندارد (قاموس) راغب گويد: بتر در بريدن دم بكار رفته، فرزند نداشتن و ذكر خير نداشتن معناى ثانوى آن است گويند: فلانى اَبتر است يعنى فرزند ندارد و يا ذكر خير ندارد. [كوثر:3] يعنى دشمن تو همو بى دنباله است. گويند: چون عبداللّه فرزند حضرت رسول «صلى اللّه عليه و آله و سلم» كه از حضرت خديجه بود از دنيا رفت، كفّار گفتند اواَبتر است. و گويند: كفّار گفتند چون محمّد از دنيا رفت دين و آئين اش نيز از بين مى‏رود و اثرى از آن نمى‏ماند، لذا آيه فوق نازل شد. نا گفته نماند: قول دوّم قريب به تحقيق است و مى‏شود گفت كه: اين سوره جواب هر دو قول است و خبر مى‏دهد كه نام مبارك و ذكر خير و فرزندان و پيروان دين آن حضرت روز افزون و هميشگى خواهند بود. بقيه كلام در «كوثر» ديده شود.

کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...