الْآن

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

اكنون. حالا. الآن اسم وقتى است كه در آن هستى [بقره:71] گفتند اكنون حق را آوردى! [يونس:91] همزه استفهام به آن غالب شده يعنى آيا اكنون ايمان مى‏آورى حال آن كه در پيش عصيان كرده‏اى؟ راغب گويد:الف و لام آن براى تعريف و لازم كلمه است و از سيبويه نقل مى‏كند كه گفته: اَلْآنُ آنُكَ يعنى: حالا وقت تو است.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...