المائدة ١١٣

از الکتاب
کپی متن آیه
قَالُوا نُرِيدُ أَنْ‌ نَأْکُلَ‌ مِنْهَا وَ تَطْمَئِنَ‌ قُلُوبُنَا وَ نَعْلَمَ‌ أَنْ‌ قَدْ صَدَقْتَنَا وَ نَکُونَ‌ عَلَيْهَا مِنَ‌ الشَّاهِدِينَ‌

ترجمه

گفتند: «(ما نظر بدی نداریم،) می‌خواهیم از آن بخوریم، و دلهای ما (به رسالت تو) مطمئن گردد؛ و بدانیم به ما راست گفته‌ای؛ و بر آن، گواه باشیم.»

گفتند: مى‌خواهيم از آن بخوريم و دل‌هايمان مطمئن شود و بدانيم كه به ما قطعا راست گفته‌اى و خود از شاهدان آن باشيم
گفتند: «مى‌خواهيم از آن بخوريم، و دلهاى ما آرامش يابد، و بدانيم كه به ما راست گفته‌اى، و بر آن از گواهان باشيم.»
گفتند: می‌خواهیم هم از آن مائده آسمانی تناول کنیم و هم دلهای ما مطمئن شود و هم به راستی عهدهای تو پی بریم و بر آن (به مشاهده) از گواهان باشیم.
گفتند: می خواهیم از آن بخوریم و دل های ما آرامش یابد، و بدانیم که تو [در ادعای نبوتت] به ما راست گفته ای، و ما بر آن از گواهان باشیم.
گفتند: مى‌خواهيم كه از آن مائده بخوريم تا دلهايمان آرام گيرد و بدانيم كه تو به ما راست گفته‌اى و بر آن شهادت دهيم.
گفتند می‌خواهیم از آن بخوریم و دلهایمان آرام گیرد و بدانیم که به ما راست گفته‌ای و خود از گواهان آن باشیم‌
گفتند: مى‌خواهيم تا از آن بخوريم و دلهامان آرام گيرد و بدانيم كه به ما راست گفته‌اى و بر آن از گواهان باشيم.
گفتند: می‌خواهیم (به عنوان تبرّک) از آن (خوان یغما چیزی) بخوریم و دلهایمان (با زیادت یقین به قدرت ربّ‌العالمین) آرامش یابد و (به عین‌الیقین) بدانیم که تو (در رسالت خود) به ما راست گفته‌ای و (با تبدیل استدلالات نظری به مشاهدات تجربی و بصری، وسوسه‌ها از زوایای دلها زدوده شود و در پیش آنان که چنین معجزه‌ای را نمی‌بینند) جزو گواهان بر آن باشیم.
گفتند: «می‌خواهیم از آن بخوریم و دل‌هایمان (بدان) آرامش یابد و بدانیم که به ما راست گفته‌ای و بر آن از گواهان باشیم.»
گفتند خواهیم از آن خوریم و مطمئن گردد دلهای ما و بدانیم که راست گفته‌ای با ما و باشیم بر آن از گواهان‌

They said, “We wish to eat from it, so that our hearts may be reassured, and know that you have told us the truth, and be among those who witness it.”
ترتیل:
ترجمه:
المائدة ١١٢ آیه ١١٣ المائدة ١١٤
سوره : سوره المائدة
نزول : ٩ هجرت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ١٨
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«صَدَقْتَنَا»: با ما راست بوده‌ای و راست گفته‌ای. «الشَّاهِدِینَ»: گواهان در پیش دیگران، یا گواهان بر قدرت یزدان و صدق نبوّت عیسی.

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر


تفسیر نور (محسن قرائتی)


قالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْها وَ تَطْمَئِنَّ قُلُوبُنا وَ نَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنا وَ نَكُونَ عَلَيْها مِنَ الشَّاهِدِينَ «113»

گفتند: (ما نظر بدى نداريم و بهانه جو نيستيم بلكه) مى‌خواهيم از آن بخوريم و دلهايمان اطمينان يابد و بدانيم كه به ما راست گفته‌اى و بر آن مائده‌ى آسمانى از گواهان باشيم.

نکته ها

نام گذارى اين سوره به «مائده»، به خاطر همين درخواست مائده‌ى آسمانى است.

«مائِدَةً» هم به معناى غذاست، هم سفره‌اى كه در آن غذا باشد.

چون حواريّون شيوه‌ى سؤالشان از عيسى عليه السلام كمى بى‌ادبانه بود، به جاى «يا رسول اللّه»، گفتند: «يا عيسى» و به جاى «آيا خدا لطف مى‌كند» گفتند: «آيا مى‌تواند؟» و به جاى «پروردگار ما»، گفتند: «پروردگارت»، جواب‌ «اتَّقُوا اللَّهَ» شنيدند.

پیام ها

1- تقوا، نشانه‌ى ايمان است. «اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»

2- اطمينان قلبى، مرحله‌اى بالاتر از ايمان است. «اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْها وَ تَطْمَئِنَّ قُلُوبُنا» حضرت ابراهيم نيز در پاسخ سؤال خداوند كه فرمود:

جلد 2 - صفحه 397

«أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ»، مى‌فرمايد: «بَلى‌ وَ لكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي» «1»

تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)قالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْها وَ تَطْمَئِنَّ قُلُوبُنا وَ نَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنا وَ نَكُونَ عَلَيْها مِنَ الشَّاهِدِينَ (113)

قالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْها: گفتند از روى معذرت و تمهيد و بيان آنچه داعى ايشان بود به اين سؤال كه: ما در قدرت كامله او شك نداريم و لكن‌


«1» مجمع البيان، جلد 2، صفحه 264.

تفسير اثنا عشرى، ج‌3، ص: 206

مى‌خواهيم بخوريم از آن مائده و به آن متمتع شويم‌ وَ تَطْمَئِنَّ قُلُوبُنا: و مطمئن و آرام شود قلبهاى ما و يقين بر يقين بيفزايد به انضمام علم عيانى با دانش و استدلال بر كمال قدرت او، يعنى مشاهده ما با استدلال جمع شود. وَ نَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنا: و بدانيم كه تو راست گفتى با ما در آنكه هر چه از خدا بخواهيد به شما ارزانى فرمايد، و يا آنكه در دعوت نبوت و رسالت صادق هستى‌ وَ نَكُونَ عَلَيْها مِنَ الشَّاهِدِينَ‌: و باشيم ما بر آن از شاهدان، يعنى وقتى كه از ما شهادت دهيم بر آن به اين وجه كه از شاهدان عين باشيم نه از سامعان خبر. ابن عباس نقل نموده: حضرت عيسى فرمود: سى روز روزه بداريد. بعد از آن از خدا بطلبيد آنچه مى‌خواهيد. سى روز روزه داشتند، پس گفتند: يا عيسى ما براى هر كه اين كار مى‌كرديم ما را طعام مى‌داد، از خدا بخواه ما را طعام دهد. «1» سلمان رضوان اللّه عليه فرمايد كه: عيسى هيچ بدى را بجا نياورد، و يتيم را نراند، و به قهقه نخنديد، كسى را از خوان دور ننمود، و از بوهاى بدبينى نگرفت، و هرگز لعب ننمود. « «2»»


تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)


قالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْها وَ تَطْمَئِنَّ قُلُوبُنا وَ نَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنا وَ نَكُونَ عَلَيْها مِنَ الشَّاهِدِينَ (113)

ترجمه‌

گفتند مى‌خواهيم كه بخوريم از آن و مطمئن شود دلهامان و بدانيم آنكه بتحقيق راست گفتى بما و باشيم بر آن از گواهان.

تفسير

حواريّون در مقام اعتذار عرضه داشتند كه سؤال ما بى‌جا نبوده ما ميخواهيم مائده براى ما از آسمان بيايد كه از آن بخوريم براى شفاء امراض بقولى و براى سدّ رمق چون در زمان مجاعه بوده بقولى و شك در قدرت خداوند نداريم ميخواهيم از مقام علم اليقين بعين اليقين برسيم و ايمان قلبى ما بايمان شهودى كامل و محكم شود و اعتقاد ما بصدق تو در ابلاغ احكام ثابت و مستقر و لازم گردد و آنچه ديديم براى خلق نقل نمائيم و آنها را دعوت بدين حق كنيم ..

اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)


قالُوا نُرِيدُ أَن‌ نَأكُل‌َ مِنها وَ تَطمَئِن‌َّ قُلُوبُنا وَ نَعلَم‌َ أَن‌ قَد صَدَقتَنا وَ نَكُون‌َ عَلَيها مِن‌َ الشّاهِدِين‌َ (113)

گفتند ميخواهيم‌ ‌از‌ ‌آن‌ مائده‌ تناول‌ كنيم‌ و قبلهاي‌ ‌ما مطمئن‌ شود و بدانيم‌ ‌که‌ تو راست‌ مي‌گويي‌ ‌از‌ جانب‌ ‌خدا‌ آمده‌اي‌ و ‌بر‌ طبق‌ ‌آن‌ شهادت‌ دهيم‌ ‌که‌ تمام‌ ‌اينکه‌ جملات‌ ‌هم‌ دليل‌ ‌بر‌ ضعف‌ ايمان‌ ‌است‌.

قالُوا نُرِيدُ أَن‌ نَأكُل‌َ مِنها ممكن‌ ‌است‌ مقصود ‌آنها‌ مجرد شكم‌ پرستي‌ ‌باشد‌ و ممكن‌ ‌است‌ ‌از‌ اطعمه‌ بهشتي‌ تمني‌ داشته‌ باشند و ممكن‌ ‌است‌ مطالبه‌ معجزه‌ كرده‌ باشند و ظاهر همين‌ اخير ‌است‌ بقرينه‌ جملات‌ ‌بعد‌ و همين‌ دليل‌ ‌است‌ ‌بر‌ اينكه‌ هنوز ايمان‌ كامل‌ ‌در‌ ‌آنها‌ نبوده‌ وَ تَطمَئِن‌َّ قُلُوبُنا ‌که‌ اطمينان‌ قلبي‌ نداشتند.

وَ نَعلَم‌َ أَن‌ قَد صَدَقتَنا ‌که‌ علم‌ بصدق‌ حضرتش‌ نداشتند وَ نَكُون‌َ عَلَيها مِن‌َ الشّاهِدِين‌َ شهادت‌ بوحدانيت‌ حق‌ و رسالت‌ عيسي‌ ‌عليه‌ السّلام‌ نزد بني‌ اسرائيل‌.

501

برگزیده تفسیر نمونه


نکات آیه

۱- تناول از غذاى آسمانى و اطمینان به توانایى خداوند از انگیزه هاى حواریون براى درخواست مائده آسمانى (قالوا نرید ان نأکل منها و تطمئن قلوبنا و نعلم ان قد صدقتنا)

۲- یقین به رسالت عیسى (ع) و تبلیغ آن با گواه بودن بر نزول مائده از انگیزه هاى حواریون براى درخواست مائده آسمانى (و نکون علیها من الشهدین)

۳- انگیزه هاى چهارگانه حواریون (تغذیه، اطمینان و ...) توجیه آنان براى درخواست نابجاى نزول مائده آسمانى* (قال اتقوا اللّه ان کنتم مؤمنین. قالوا نرید ان نأکل منها ... من الشهدین)

۴- اطمینان به واقعى بودن مائده آسمانى انگیزه حواریون از خوردن آن مائده (قالوا نرید ان نأکل منها و تطمئن قلوبنا و نعلم ان قد صدقتنا) عطف «نطمئن» بدون «ان» بر «نأکل» مى تواند بیانگر آن باشد که حواریون به این جهت خواهان خوردن از مائده بودند که به متمایز بودن آن از سحر و شعبده پى برده و واقعى بودن آن را لمس کنند.

۵- اصحاب عیسى (ع)، در برهه اى از زمان دچار کمبود مواد غذایى* (قالوا نرید ان نأکل منها) درخواست نزول مائده به انگیزه تغذیه در صورتى مى تواند توجیهى براى آن درخواست به حساب آید که دستیابى به خوراکیها از راههاى معمول براى آنان بسیار مشکل باشد.

۶- غلبه گرایشهاى مادى در حواریون عیسى (ع) بر جنبه هاى معنوى آنان* (قالوا نرید ان نأکل منها و تطمئن قلوبنا) برداشت فوق از تقدیم «نأکل» که اشاره به جنبه مادى دارد، بر «تطمئن» و «نعلم» که از امور معنوى است، استفاده شده است.

۷- استقامت و پایدارى توده مردم بر ایمان و عقاید دینى خود، در گرو تأمین نیازهاى مادى و معنوى آنان (قالوا نرید ان نأکل منها و تطمئن قلوبنا)

۸- حواریون در آغاز رسالت مسیح، محروم از ایمان راستین و گرفتار شک و تردید در حقانیت رسالت عیسى (ع) (قالوا ... و تطمئن قلوبنا و نعلم ان قد صدقتنا)

۹- معجزات پیامبران، مایه اطمینان و یقین بر حقانیت رسالت آنان (ان ینزل علینا مائدة .. و تطمئن قلوبنا و نعلم ان قد صدقتنا)

۱۰- اطمینان قلب مرتبه اى بالاتر از مرحله ایمان (قال اتقوا اللّه ان کنتم مؤمنین. قالوا نرید ان ... تطمئن قلوبنا)

۱۱- تبلیغ حقانیت رسالت عیسى (ع)، پس از نزول مائده آسمانى، تعهد و میثاق حواریون با وى (قالوا ... و نکون علیها من الشهدین)

موضوعات مرتبط

 • استقامت: عوامل استقامت ۷
 • اطمینان: قلب ۱۰ ; درخواست اطمینان ۳ ; عوامل اطمینان ۹
 • انبیا: معجزه انبیا ۹
 • ایمان: به انبیا ۹ ; ایمان به عیسى (ع) ۲ ; ایمان به قدرت خدا ۱ ; محرومیت از ایمان ۸ ; مراحل ایمان ۱۰ ; موجبات ایمان ۹
 • حواریون: انگیزه حواریون ۱، ۲، ۳، ۴ ; حواریون و عیسى (ع) ۱۱ ; خواسته حواریون ۱، ۲، ۳ ; طعام حواریون ۴ ; عقیده حواریون ۶، ۸ ; عهد حواریون ۱۱ ; مادیگرى حواریون ۶
 • دین: عوامل پاسدارى از دین ۷
 • طعام: درخواست طعام ۳ ; طعام آسمانى ۱
 • عقیده: استقامت بر عقیده ۷
 • عیسى (ع): تبلیغ رسالت عیسى (ع) ۱۱ ; حواریون عیسى (ع) ۵ ; شک در رسالت عیسى (ع) ۸ ; عهد با عیسى (ع) ۱۱ ; قحطى در دوران عیسى (ع) ۵
 • مائده آسمانى:۴ درخواست مائده آسمانى ۴ ۱، ۲، ۳
 • مردم: پاسدارى از عقیده مردم ۷
 • معجزه: آثار معجزه ۹
 • نیازهاى مادى: تأمین نیازهاى مادى ۷
 • نیازهاى معنوى: تأمین نیازهاى معنوى ۷

منابع