أَلا

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

آگاه باش. آگاه باشيد. حرف تنبيه است بر تحقق مابعدش دلالت دارد مثل «اَلا اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهاءُ» «اِلا اِنَّهُمْ فى مِرْيَةِ مرنْ لِقاءِ رَبِّهِمْ» و نيز به معنى عرض (طلب ملايم) و تحضيض (طلب شديد) مى‏آيد و مخصضوص به جمله فعليّه است مثل «اَلا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَاللّه لَكُم» و نيز به معنى توبيخ و انكار و استفهام از نفى و تمنّى مى‏آيد و در چهار صورت اخير مخصوص جمله اسميه است (اقرب الموارد).


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...