آل عمران ٥٦

از الکتاب
کپی متن آیه
فَأَمَّا الَّذِينَ‌ کَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ‌ عَذَاباً شَدِيداً فِي‌ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ مَا لَهُمْ‌ مِنْ‌ نَاصِرِينَ‌

ترجمه

امّا آنها که کافر شدند، (و پس از شناختن حق، آن را انکار کردند،) در دنیا و آخرت، آنان را مجازات دردناکی خواهم کرد؛ و برای آنها، یاورانی نیست.

اما كسانى كه كافر شدند، آنها را در دنيا و آخرت به عذابى سخت دچار مى‌سازم و هيچ ياورى نخواهند داشت

اما كسانى كه كفر ورزيدند، در دنيا و آخرت به سختى عذابشان كنم و ياورانى نخواهند داشت.

پس آن گروهی را که کافر شدند به عذابی سخت در دنیا و آخرت معذّب گردانم، و (برای نجاتشان) هیچ کس به آنها مدد و یاری نخواهد کرد.

اما کسانی که کافر شدند، آنان را در دنیا و آخرت به عذابی سخت شکنجه می کنم و برای آنان هیچ یاوری نخواهد بود؛

اما آنان را كه كافر شدند، در دنيا و آخرت به سختى عذاب خواهم كرد و آنها را مددكارانى نيست.

آنگاه کافران را در دنیا و آخرت به عذابی شدید دچار می‌کنم، و یاورانی ندارند

اما كسانى را كه كافر شدند در اين جهان و آن جهان عذابى سخت خواهم كرد و يارى‌كنندگانى ندارند.

امّا کافران را در دنیا (با مسلّط کردن ملّتها بر آنان) و در آخرت (با جاودانگی در آتش دوزخ) به عذاب سختی گرفتار و مجازات خواهم کرد، و هیچ گونه یاورانی نخواهند داشت (که ایشان را از عذاب خدا برهانند).

«پس اما کسانی که کفر ورزیدند، در دنیا و آخرت به سختی عذابشان کنم، و هیچ‌(گونه) یاورانی ندارند.»

پس آنان که کفر ورزیدند عذابشان کنم عذابی سخت در دنیا و آخرت و نیستشان یارانی‌

As for those who disbelieve, I will punish them with a severe punishment, in this world and the next, and they will have no helpers.

ترتیل:
ترجمه:
آل عمران ٥٥ آیه ٥٦ آل عمران ٥٧
سوره : سوره آل عمران
نزول : ٢ هجرت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ١٥
تعداد حروف :

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر


تفسیر نور (محسن قرائتی)


«56» فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ‌

و امّا گروهى كه كافر شدند، در دنيا و آخرت به عذابى سخت عذابشان مى‌كنم و براى آنها هيچ ياورانى نيست.

تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ (56)

پس بيان حكم متخلفين را فرمايد:

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا: پس آنانكه كافر شدند از يهود و نصارى به خدا و انبياء و آيات الهى، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً: پس عذاب فرمايم ايشان را عذابى سخت، فِي الدُّنْيا: در دنيا به كشتن و اسيرى و جزيه و خوارى، وَ الْآخِرَةِ: و در آخرت به انواع عذاب و خلود در جهنم، وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ‌: و نيست مر اين كفار را هيچ يارى كننده‌اى در دفع عذاب از ايشان. اينست نتيجه سوء اختيار ايشان، كفر را.

تفسير اثنا عشرى، ج‌2، ص: 120


تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)


فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ (56)

ترجمه‌

پس اما آنانكه كافر شدند پس عذاب مى‌كنم ايشانرا عذابى دشوار در دنيا و آخرت و نيست مر ايشان را ياورانى..

تفسير

براى عذاب دنياشان همان ذلت و خوارى كافى است و كشته شدنشان بدست پيغمبر (ص) و امير المؤمنين (ع) در يك روز فوج فوج در نهايت مذلت و فرو رفتنشان در زمين و اسير شدن و جزيه دادن و ساير عقوبات دنيوى آنها كه از مراجعه بتواريخ معلوم ميشود و عذاب اخروى آنها را خدا ميداند و بعد از اين بيان خواهد شد و ابدى است و ياورى ندارند كه بتواند با آنها كمكى نمايد و در عذاب دنيا و آخرت آنها تخفيف دهد.

اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)


فَأَمَّا الَّذِين‌َ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُم‌ عَذاباً شَدِيداً فِي‌ الدُّنيا وَ الآخِرَةِ وَ ما لَهُم‌ مِن‌ ناصِرِين‌َ (56)

‌پس‌ كساني‌ ‌که‌ بعيسي‌ كافر شدند عذاب‌ مي‌كنم‌ ‌آنها‌ ‌را‌ بعذاب‌ سخت‌ ‌هم‌ ‌در‌ دنيا و ‌هم‌ ‌در‌ آخرت‌ واحدي‌ نيست‌ ‌براي‌ ‌آنها‌ ‌که‌ ‌آنها‌ ‌را‌ ياري‌ كند و ‌از‌ عذاب‌ نجات‌ دهد عذاب‌ شديد ‌آنها‌ ‌در‌ دنيا تسلّط طيطوس‌ رومي‌ بنا ‌بر‌ نقل‌ يوسيفس‌ يهودي‌ ‌در‌ تاريخش‌ ‌که‌ 37 سال‌ ‌پس‌ ‌از‌ مسيح‌ ‌عليه‌ السّلام‌ ‌بر‌ يهود مسلّط شد و يك‌ مليون‌ و هزار نفر ‌آنها‌ ‌را‌ بقتل‌ رسانيد و هفت‌ هزار ‌از‌ ‌آنها‌ ‌را‌ باسيري‌ برد و ‌هر‌ چه‌ داشتند سوزانيد ‌ يا ‌ بغارت‌ برد، و همچنين‌ ‌در‌ تمام‌ ادوار ‌الي‌ زماننا ‌هذا‌ بلكه‌ ‌تا‌ قيامت‌ وَ ضُرِبَت‌ عَلَيهِم‌ُ الذِّلَّةُ وَ المَسكَنَةُ ‌الي‌ يوم القيمة.

و امّا ‌در‌ آخرت‌ عذاب‌ ‌آنها‌ نه‌ منحصر بكفر ‌آنها‌ ‌باشد‌ بلكه‌ نسبتهايي‌ ‌که‌ بمقام‌ مقدّس‌ انبياء ‌در‌ كتب‌ ‌خود‌ ‌که‌ نسبت‌ بوحي‌ ميدهند ‌از‌ قضاياي‌ آدم‌ و نوح‌ و اسحق‌ و يعقوب‌ و داود و سليمان‌ و لوط ‌عليهم‌ ‌السلام‌ و ‌غير‌ ‌آنها‌ بلكه‌ نسبت‌ بحضرت‌ باري‌ ‌تعالي‌ و ظلمها و اذيّتهايي‌ ‌که‌ بانبياء كردند بلكه‌ طبق‌ ضرورت‌ اسلام‌ ‌که‌ كفّار مكلّف‌ بفروع‌ هستند چنانچه‌ مكلّف‌ باصول‌ ميباشند عقوبت‌ ترك‌ كلّيّه‌ واجبات‌ و فعل‌ كليّه‌ محرمات‌ ‌را‌ ‌هم‌ دارند.

جلد 4 - صفحه 223

وَ ما لَهُم‌ مِن‌ ناصِرِين‌َ دفع‌ توهّم‌ ‌آنها‌ ‌است‌ ‌که‌ تصوّر مي‌كنند ‌که‌ مثل‌ حضرت‌ موسي‌ و هارون‌ و ساير انبياء ‌خود‌ ‌آنها‌ ‌را‌ شفاعت‌ كنند بلكه‌ ‌آنها‌ خصم‌ اينها هستند ‌براي‌ تغيير دادن‌ دين‌ ‌آنها‌ و اذيّتهايي‌ ‌که‌ بآنها روا داشتند.

برگزیده تفسیر نمونه


]

(آیه 56)- این آیه و آیه بعد خطاب به حضرت مسیح (ع) است می‌فرماید:

بعد از آن که مردم به سوی خدا باز گشتند و او در میان آنان داوری کرد، صفوف از هم جدا می‌شود «اما کسانی که کافر شدند (و حق را شناختند و انکار کردند) آنها را مجازات شدیدی در دنیا و آخرت خواهم کرد و یاورانی ندارند» (فَأَمَّا الَّذِینَ کَفَرُوا

ج1، ص289

فَأُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِیداً فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِینَ)

نکات آیه

۱ - کافران (یهودیان)، مشمول عذاب سخت خداوند در دنیا و آخرت (فاما الذین کفروا فاعذّبهم عذاباً شدیداً فى الدنیا و الاخرة)

۲ - کفر، موجب عذاب دنیا و آخرت (فاما الذین کفروا فاعذّبهم ... فى الدنیا و الاخرة)

۳ - عدم تبعیّت یهود از حضرت عیسى (ع)، موجب عذاب سخت آنان در دنیا و آخرت (فاما الذین کفروا فاعذّبهم عذاباً شدیداً فى الدنیا و الاخرة) مصداق مورد نظر از جمله «فامّا الذین کفروا»، کافران به حضرت عیسى (ع) است.

۴ - برترى پیروان عیسى (ع) بر یهودیان، موجب عذاب سخت دنیوى یهودیان (و جاعل الذین اتبعوک ... فاما الذین کفروا) بنابراینکه جمله «فاما الذین ... »، به قرینه ذکر عذاب دنیوى، نتیجه جمله «جاعل الّذین ... » باشد; یعنى عذاب دنیوى یهود نتیجه تفوّق نصارا بر ایشان است.

۵ - کافران (یهودیان)، هیچ یار و یاورى در برابر عذاب الهى در دنیا و آخرت ندارند. (فاّما الذین کفروا ... و ما لهم من ناصرین)

۶ - وجود یاوران (شفیعان) در قیامت (ما لهم من ناصرین) حصر مستفاد از تقدیم «لهم» بر «ناصرین» گویاى این معناست که تنها کافران از یاور محروم هستند بنابراین وجود یاور و شفیع در قیامت فرض شده است.

موضوعات مرتبط

  • شفاعت: ۶
  • عذاب: اهل عذاب ۱، ۴ ; عذاب دنیوى ۲، ۳، ۴، ۵ ; موجبات عذاب ۲، ۳، ۴
  • عصیان: آثار عصیان ۳
  • عیسى (ع): ۳ پیروان عیسى (ع) ۴
  • قیامت: ۶
  • کافران: کیفر کافران ۱، ۵
  • کفر: آثار کفر ۲
  • یهود: ۳ کیفر یهود ۱، ۳، ۴، ۵

منابع