ریشه شى‌ء

از الکتاب

تکرار در قرآن: ۵۱۹(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
شَاءَ ۵۶
شَيْ‌ءٍ ۱۸۰
شِئْتُمَا ۲
شَيْئاً ۷۷
شِئْتُمْ‌ ۵
يَشَاءُ ۱۰۸
بِشَيْ‌ءٍ ۶
شَيْ‌ءٌ ۱۱
تَشَاءُ ۹
يَشَأْ ۸
أَشْيَاءَ ۱
يَشَأِ ۲
يَشَاءَ ۸
نَشَاءُ ۱۹
أَشْيَاءَهُمْ‌ ۳
شِئْتَ‌ ۳
أَشَاءُ ۱
شِئْنَا ۵
لَشَيْ‌ءٌ ۳
يَشَاءُونَ‌ ۵
لِشَيْ‌ءٍ ۲
نَشَأْ ۳
تَشَاءُونَ‌ ۲

ریشه‌های مرتبط