روایت:الکافی جلد ۲ ش ۴۴

از الکتاب


آدرس: الكافي، جلد ۲، كتاب الإيمان و الكفر

محمد بن يحيي عن احمد بن محمد بن عيسي عن الحسين بن سعيد عن ابن العرزمي عن ابيه عن الصادق ع قال قال :


الکافی جلد ۲ ش ۴۳ حدیث الکافی جلد ۲ ش ۴۵
روایت شده از : امام جعفر صادق عليه السلام
کتاب : الکافی (ط - الاسلامیه) - جلد ۲
بخش : كتاب الإيمان و الكفر
عنوان : حدیث امام جعفر صادق (ع) در کتاب الكافي جلد ۲ كتاب الإيمان و الكفر‏‏ بَابُ دَعَائِمِ الْإِسْلَام‏
موضوعات :

ترجمه

کمره ای, اصول کافی ترجمه کمره ای جلد ۴, ۶۵

از امام صادق (ع) فرمود: پايه‏هاى ديگ مسلمانى سه است: نماز و زكاة و ولايت ائمه، هيچ كدام در دست نباشند مگر با آن دو ديگرى.

مصطفوى‏, اصول کافی ترجمه مصطفوی جلد ۳, ۳۰

امام صادق عليه السّلام فرمود: پايه‏هاى اجاق اسلام سه چيز است: نماز و زكاة و ولايت، هيچ يك از آنها جز بهمراه دو تاى ديگر درست نباشد (پيداست كه نماز و زكاة بدون ولايت مقبول نباشد).

محمدعلى اردكانى, تحفة الأولياء( ترجمه أصول كافى) - جلد ۳, ۵۳

محمد بن يحيى، از احمد بن محمد بن عيسى، از حسين بن سعيد، از ابن‏عزرمى، از پدرش، از حضرت صادق عليه السلام روايت كرده است كه فرمود: «ديگ‏پايه‏هاى دين اسلام سه چيز است: نماز و زكات و ولايت اهل بيت، كه يكى از اينها صلاحيّت به هم نمى‏رساند، مگر به دو چيز ديگر كه با آن همراه و يار و مصاحب‏اند».


شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)