درخت موضوعات

از الکتاب

درخت موضوعات قرآنی موضوعات مهم قرآنی را در قالب یک درخت نمایش می‌دهد. برای پیمایش این درخت، کافی است روی دایره ‌های آبی رنگ کلیک کنید تا موضوعات زیر مجموعه آن نمایش داده شود. با کلیک دوباره روی همان دایره میتوانید آن زیر مجموعه را دوباره ببندید. همچنین می‌توانید برای خواندن بهتر گراف، با چرخ ماوس کل گراف را بزرگمایی کرده و همچنین با نگاه داشتن ماوس آن را حرکت دهید. برای یافتن آیاتی مرتبط با هر موضوع، روی متن کنار دایره کلیک کنید تا به صفحه مربوط به آن موضوع بروید که لیست آیات مرتبط را نشان می‌دهد.