الگو:سوره

از الکتاب

[ویرایش]

توضیحات
این الگو جعبه‌ای برای استفاده در صفحات مربوط به سوره‌های قرآن ایجاد شده‌است.
{{سوره
|نام  =   
|قبلی = 
|بعدی = 
|شماره = 
|جزء  = 
|آیه  = 
|نزول = 
|کلمه = 
}}


مثال

{{سوره
|نام  =  فلق 
|قبلی = اخلاص
|بعدی = ناس (سوره)
|شماره = ۱۱۳
|جزء  = ۳۰
|آیه  = ۵
|نزول = مکه
|کلمه = ۳۱
}}

که نتیجه می‌دهد


[[<<]] فلق [[>>‎]]
شماره کتابت : {{{کتابت}}}
جزء : ۳۰
نزول
ترتيب نزول : {{{ترتيب نزول}}}
محل نزول : [[{{{محل نزول}}}]]
اطلاعات آماری
تعداد آیات : ۵
تعداد کلمات : {{{کلمه}}}
تعداد حروف : {{{حرف}}}