الکتاب:منابع

از الکتاب

تمام محتوای این پروژه از منابع مختلف در اینترنت گرفته شده است.

متن قرآن

متن قرآن در نسخه ۰.۱ الکتاب از پروژه تنزیل [۱] گرفته شده بود اما به دلیل عدم جداسازی بعضی از کلمات مانند «و» و «أَ» از کلمات دیگر، متن دیگری جایگزین آن شد.

آیات مرتبط

آیات مرتبط از وبگاه [۲] گرفته شده است که منبع این سایت تفسیر ابن‌کثیر بوده است. این پایگاه داده برای آیات مرتبط کامل نیست.

موضوعات و نکات آیه

این قسمت سایت از تفسیر راهنما از آقای هاشمی رفسنجانی گرفته شده و متن آن در وبگاه [۳] قابل دسترسی است.

معنی و مفهوم کلمات

این قسمت از معنی و مفهوم کلمات در تفسیر نمونه برگرفته شده است.

ترتیب نزول آیات

ترتیب نزول آیات از نتایج تحقیقات منتشر شده در کتاب «سیر تحول قرآن» [۴] (در ویکیپدیا) گرفته شده است. برای اطلاعات بیشتر در مورد تفسیر بر اساس ترتیب نزول به این صفحه مراجعه کنید.

قسمت نزول و تفاسیر نور، اثنی عشری، روان جاوید، اطیب البیان و برگزیده تفسیر نمونه

این قسمت‌ها از سایت اهل‌البیت [۵] گرفته شده است.


منابع