النساء ١٦٨

از الکتاب
کپی متن آیه
إِنَ‌ الَّذِينَ‌ کَفَرُوا وَ ظَلَمُوا لَمْ‌ يَکُنِ‌ اللَّهُ‌ لِيَغْفِرَ لَهُمْ‌ وَ لاَ لِيَهْدِيَهُمْ‌ طَرِيقاً

ترجمه

کسانی که کافر شدند، و (به خود و دیگران) ستم کردند، هرگز خدا آنها را نخواهد بخشید، و آنان را به هیچ راهی هدایت نخواهد کرد،

همانا كسانى كه كافر شدند و ستم كردند، خدا هرگز آنها را نخواهد بخشيد و به هيچ راهى هدايتشان نخواهد كرد
كسانى كه كفر ورزيدند و ستم كردند، خدا بر آن نيست كه آنان را بيامرزد و به راهى هدايت كند،
آنان که کافر و ستمگر شدند هیچ گاه خدا آنان را نخواهد آمرزید و به راهی هدایت نخواهد نمود؛
بی تردید کسانی که کافر شدند و [به آیات الهی، به خود و به دیگران] ستم ورزیدند، خدا بر آن نیست که آنان را بیامرزد و به راهی [مستقیم و استوار] هدایت کند.
كسانى را كه كافر شده‌اند و ستم كرده‌اند خداوند نمى‌آمرزد و به هيچ راهى هدايت نمى‌كند.
کسانی که کفر و ظلم‌ورزیده‌اند، خداوند بر آن نیست که آنان را بیامرزد و یا راهی بنماید
كسانى كه كافر شدند و ستم كردند خدا بر آن نيست كه بيامرزدشان و نه آنكه راهى بنمايدشان،
بیگمان کسانی که راه کفر را در پیش گرفته‌اند و ستم ورزیده‌اند، (مادام که بر کفر ماندگار باشند) خداوند ایشان را نمی‌بخشد و آنان را به راهی (که راه نجات و بهشت باشد) هدایت نخواهد کرد.
همواره کسانی که کفر ورزیدند و ستم کردند، خدا بر آن نبوده است که برایشان (گناهانشان را) بپوشد و به راهی (راست) هدایتشان کند:
همانا آنان که کفر ورزیدند و ستم کردند نیست خدا که بیامرزدشان و نه رهبریشان کند به راهی‌

Those who disbelieve and transgress; Allah is not about to forgive them, nor will He guide them to any path.
ترتیل:
ترجمه:
النساء ١٦٧ آیه ١٦٨ النساء ١٦٩
سوره : سوره النساء
نزول : ٦ هجرت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ١٤
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«کَفَرُوا وَ ظَلَمُوا»: کفر و معاصی را یکجا جمع کرده‌اند. بر اثر کفر، خویشتن را از سعادت محروم، و دیگران را از حق به دور نموده‌اند، و منکر رسالت پیغمبر شده‌اند، لذا بر خود و مردم و پیغمبر ستم کرده‌اند.


تفسیر

تفسیر نور (محسن قرائتی)


إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَ لا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً «168» قطعاً كسانى كه كافر شدند و (با القاى شبهه و تهمت و تحقير) مردم را از راه خدا باز داشتند، به تحقيق گمراه شدند، گمراهى دور (از نجات). همانا كسانى كه كافر شدند و ستم كردند، خداوند بر آن نيست كه آنان را بيامرزد و به راهى هدايتشان كند.

تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَ لا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً (168)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ظَلَمُوا: بدرستى كه آن كسانى كه كافر شدند به كتمان حق، و ظلم نمودند بر حضرت محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يا بر مردمان، به منع ايشان از راه حق، يا على العموم. و مؤيد اين است كه كفار مخاطبند به جميع اصول و فروع دين اسلام، چه مراد به كفار، كسانيند كه جامع كفر و ظلمند. پس بر ايشان واجب باشد كه سلب كفر كنند از خود به اعتقاد اصول اسلام، و سلب ظلم نمايند از خود به فروع اسلام. و چون چنين نكردند، لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ‌: نيست خداى تعالى كه بيامرزد ايشان را كه به سوء اختيار، ابا نمودند از قبول حق، وَ لا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً: و هدايت ننمايد ايشان را به راه راست.


تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)


إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَ لا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً (168)

ترجمه‌

همانا آنانكه كافر شدند و ستم نمودند نباشد خدا كه بيامرزد آنها را و نه آنكه هدايت نمايد آنها را براهى..

تفسير

كسانيكه كافر شدند ظلم بر خودشان و پيغمبر (ص) و ائمه اطهار نموده‌اند چون آنها را تكذيب نمودند بلكه ميتوان گفت ظلم بتمام خلق نمودند زيرا قولا و عملا موجب اضلال آنها شده‌اند و تا ماداميكه متصف باين صفتند قابل مغفرت نيستند و خدا راه نمائى از آنها نمى‌كند و در كافى و عياشى از حضرت باقر (ع) روايت نموده است كه اين آيه باين نحو نازل شد ان الذين كفروا و ظلموا آل محمد حقهم و قمى از امام صادق (ع) اين قرائت را روايت نموده است و توجيه اين قبيل روايات مكرر ذكر شده است.

اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)


إِن‌َّ الَّذِين‌َ كَفَرُوا وَ ظَلَمُوا لَم‌ يَكُن‌ِ اللّه‌ُ لِيَغفِرَ لَهُم‌ وَ لا لِيَهدِيَهُم‌ طَرِيقاً (168)

بيان‌ حال‌ همان‌ كفار سابق‌ الذكر ‌است‌ ‌که‌ ‌اينکه‌ هايي‌ ‌که‌ كافر شدند و بديگران‌ ‌هم‌ ظلم‌ كردند هرگز ‌خدا‌ ‌آنها‌ ‌را‌ نخواهد آمرزيد و ‌آنها‌ ‌را‌ هدايت‌ نخواهد فرمود بطريق‌ حق‌.

إِن‌َّ الَّذِين‌َ كَفَرُوا وَ ظَلَمُوا ظلم‌ ‌هم‌ بساير كفار و اتباع‌ ‌خود‌ نمودند ‌که‌ بشرف‌ اسلام‌ مشرف‌ شوند و ‌هم‌ بپيغمبر و مسلمين‌ اذيتها و ظلمها كردند ديگر لياقت‌ مغفرت‌ و هدايت‌ ندارند لَم‌ يَكُن‌ِ اللّه‌ُ لِيَغفِرَ لَهُم‌ وَ لا لِيَهدِيَهُم‌ طَرِيقاً.

برگزیده تفسیر نمونه


نکات آیه

۱- کفرپیشگان ستمگر، محروم از آمرزش و هدایت الهى (إنّ الذین کفروا و ظلموا لم یکن اللّه لیغفر لهم و لالیهدیهم طریقاً) تکرار نشدن «الذین» در جمله «و ظلموا» دلالت مى کند که مجموع دو صفت «کفر» و «ظلم» موجب محرومیت از آمرزش و هدایت الهى است.

۲- انکار رسالت پیامبر (ص) و کفر به قرآن و بازداشتن دیگران از راه خدا، موجب محرومیت از هدایت و آمرزش الهى (إنّ الذین کفروا و ظلموا لم یکن اللّه لیغفر لهم و لالیهدیهم طریقاً) با توجه به آیات قبل مراد از «کفر»، کفر به پیامبر (ص) و قرآن است و مراد از ظلم، بازداشتن دیگران از راه خداست.

۳- کافران ستم پیشه و مانعان راه خدا، موفق به ایمان و توبه نخواهند شد. (إنّ الذین کفروا و ظلموا لم یکن اللّه لیغفر لهم) بدیهى است که کفرپیشگان در هر مرتبه اى از کفر باشند چنانچه اهل ایمان گردند سزاوار آمرزش و هدایت الهى هستند ; بنابراین مراد از جمله «لم یکن ...» این است که آنان موفق به ایمان نخواهند شد و در نتیجه آنان را نخواهد آمرزید.

۴- بازداشتن مردم از پیوستن به راه خدا ظلم است. (إنّ الذین کفروا و صدوا عن سبیل اللّه ... إنّ الذین کفروا و ظلموا) مراد از ظلم به قرینه آیه قبل بازداشتن دیگران از راه خداست.

۵- تمامى راههاى سعادت به روى کافران ظالم بسته است. (إنّ الذین کفروا و ظلموا ... و لالیهدیهم طریقاً)

۶- کفرپیشگى و ستمگرى گروهى از اهل کتاب مایه محرومیت آنان از مغفرت و هدایت الهى (إنّ الذین کفروا و ظلموا لم یکن اللّه لیغفر لهم و لالیهدیهم طریقاً) مصداق مورد نظر از «الذین کفروا و ظلموا» به دلیل آیات گذشته گروهى از اهل کتاب هستند.

۷- گروهى از اهل کتاب، مردمى کفرپیشه و ستمگر (إنّ الذین کفروا و ظلموا لم یکن اللّه لیغفر لهم و لالیهدیهم طریقاً)

۸- محرومیت کافران ستمگر از مغفرت و هدایت، از سنت هاى الهى (إنّ الذین کفروا و ظلموا لم یکن اللّه لیغفر لهم و لالیهدیهم طریقاً)

۹- آمرزش و هدایت انسان به دست خداوند است. (لم یکن اللّه لیغفر لهم و لالیهدیهم طریقاً)

۱۰- آمرزش گناهان آدمى، زمینه ساز بهره مندى وى از هدایتهاى الهى (لم یکن اللّه لیغفر لهم و لالیهدیهم طریقاً)

موضوعات مرتبط

 • آمرزش: محرومیت از آمرزش ۱، ۶، ۸
 • انسان: آمرزش انسان ۹ ; هدایت انسان ۹
 • اهل کتاب: ظالمان اهل کتاب ۶، ۷ ; کافران اهل کتاب ۶، ۷ ; گروههاى اهل کتاب ۷
 • ایمان: محرومیت از ایمان ۳
 • توبه: محرومیت از توبه ۳
 • خدا: آمرزش خدا ۹ ; اختصاصات خدا ۹ ; سنّتهاى خدا ۸ ; محرومیت از آمرزش خدا ۲ ; محرومیت از هدایت خدا ۲ ; هدایت خدا ۹، ۱۰
 • سبیل اللّه: صدّ از سبیل اللّه ۲، ۳ ; ظلم صدّ از سبیل اللّه ۴
 • سعادت: محرومیت از سعادت ۵
 • ظلم: آثار ظلم ۶ ; موارد ظلم ۴
 • کافران: شقاوت کافران ۵ ; کافران ظالم ۱، ۵ ; محرومیت کافران ۱ ; محرومیت کافران ظالم ۳، ۸
 • کفر: آثار کفر ۶ ; کفر به قرآن ۲
 • گناه: آثار آمرزش گناه ۱۰
 • محمّد (ص): تکذیب نبوّت محمّد (ص) ۲
 • هدایت: زمینه هدایت ۱۰ ; محرومیت از هدایت ۱، ۶، ۸

منابع