الشعراء ٥٨

از الکتاب
کپی متن آیه
وَ کُنُوزٍ وَ مَقَامٍ‌ کَرِيمٍ‌

ترجمه

و از گنجها و قصرهای مجلّل!

|و از گنج‌ها و اقامتگاه‌هاى نيكو
و گنجينه‌ها و جايگاه‌هاى پر ناز و نعمت بيرون كرديم.
و نیز از گنج‌ها و ثروتها و مقامات عالیه ریاست بیرون آوردیم (و به دریای هلاک افکندیم).
واز گنج ها ومکان های نیکو [وقصرهای باشکوه بیرون کردیم].
و از گنجها و خانه‌هاى نيكو،
و از گنجها و جایگاه نیکو
و از گنجها و جايگاه نيكو و بزرگوارانه.
و (ایشان را) از میان گنجها و کاخهای مجلّل (به در کردیم).
و (نیز از) گنجینه‌ها و جایگاه‌هایی پر کرامت [:ناز و نعمت].
و گنجها و جایگاهی گرامی‌

And treasures and noble dwellings.
ترتیل:
ترجمه:
الشعراء ٥٧ آیه ٥٨ الشعراء ٥٩
سوره : سوره الشعراء
نزول : ٣ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٥
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«کُنُوزٍ»: گنجها. «کَرِیمٍ»: مراد ارزشمند و مجلّل و مزیّن و خوش و زیبا است.

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر


تفسیر نور (محسن قرائتی)


إِنَّ هؤُلاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ «54» وَ إِنَّهُمْ لَنا لَغائِظُونَ «55» وَ إِنَّا لَجَمِيعٌ حاذِرُونَ «56» فَأَخْرَجْناهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ «57» وَ كُنُوزٍ وَ مَقامٍ كَرِيمٍ «58»

(تبليغات فرعونيان درباره‌ى موسى ويارانش اين بود:) همانا اينها گروهى اندكند. كه نسبت به ما خشم ونفرت دارند. ما همگى آماده‌ى دفاع هستيم.

لذا آنان را (به گمان تعقيب بنى‌اسرائيل)، از باغ‌ها و چشمه‌ها و گنج‌ها و جايگاه نيكو (و قصرهاى مجلّل)، بيرون كرديم.

تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)وَ كُنُوزٍ وَ مَقامٍ كَرِيمٍ (58)

وَ كُنُوزٍ وَ مَقامٍ كَرِيمٍ‌: و از گنجهاى طلا و نقره و از منزلهاى نيكو و خوش آينده و آراسته كه نشيمن بزرگان و اميران ايشان بود، چون در آن مكانها نشستى، خدم و حشم گرداگرد آنها درآمدندى. نزد بعضى مراد منابر آنها بود. «3»


«1». تفسير منهج الصادقين، ج 6، ص 448. چاپ كتابفروشى اسلاميّه.

«2». همان مدرك.

«3». همان مدرك.

جلد 9 - صفحه 429


تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)


وَ أَوْحَيْنا إِلى‌ مُوسى‌ أَنْ أَسْرِ بِعِبادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ (52) فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ (53) إِنَّ هؤُلاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ (54) وَ إِنَّهُمْ لَنا لَغائِظُونَ (55) وَ إِنَّا لَجَمِيعٌ حاذِرُونَ (56)

فَأَخْرَجْناهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ (57) وَ كُنُوزٍ وَ مَقامٍ كَرِيمٍ (58) كَذلِكَ وَ أَوْرَثْناها بَنِي إِسْرائِيلَ (59) فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ (60) فَلَمَّا تَراءَا الْجَمْعانِ قالَ أَصْحابُ مُوسى‌ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (61)

قالَ كَلاَّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ (62) فَأَوْحَيْنا إِلى‌ مُوسى‌ أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (63) وَ أَزْلَفْنا ثَمَّ الْآخَرِينَ (64) وَ أَنْجَيْنا مُوسى‌ وَ مَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ (65) ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ (66)

إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَ ما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (67) وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (68)

ترجمه‌

و وحى كرديم بموسى كه بشب ببر بندگان مرا همانا شمائيد متابعت كرده شدگان‌

پس فرستاد فرعون در شهرها جمع كنندگانرا

همانا اين گروه فرقه‌ئى باشند اندك‌

و همانا آنها مر ما را بخشم آورندگانند

و همانا ما همگى احتياط كارانيم‌

پس بيرون كرديمشان از بوستانها و چشمه‌سارها

و گنجها و جاى خوب‌

همچنين و بميراث داديم آنرا به بنى اسرائيل‌

پس از پس درآمدند ايشانرا وارد شوندگان وقت طلوع آفتاب‌

پس چون ديدند يكديگر را آندو جماعت گفتند ياران موسى همانا ما دريافته شدگانيم‌

گفت نه چنين است همانا با من است پروردگارم زود است كه راه نمايد مرا

پس وحى كرديم بموسى كه بزن بعصايت دريا را پس شكافت از هم پس بود هر پاره‌ئى چون كوهى بزرگ‌

و جمع كرديم آنجا ديگران را

و نجات داديم موسى را و و هر كه با او بود همگى‌

پس غرق كرديم ديگران را

همانا در اين هر آينه آيتى است و نباشند بيشترشان گروندگان‌

و همانا پروردگار تو هر آينه او است تواناى مهربان.

تفسير

بعد از وقوع وقايع سابقه گفته شده كه حضرت موسى سالها در


جلد 4 صفحه 108

مصر اقامت فرمود و مردم را دعوت بدين حق ميكرد و معجزات ارائه ميداد ولى قوم فرعون ايمان نميآوردند بلكه بر انكار و استكبار خود مى‌افزودند تا خداوند بآنحضرت وحى فرمود كه بنى اسرائيل را شبانه از مصر خارج فرمايد و بفوريّت بروند چون فرعونيان آنها را تعقيب خواهند نمود و حضرت بدستور الهى عمل فرمود و چون اين خبر بفرعون رسيد بشهرهاى مصر مأمورانى روانه نمود تا براى تعقيب بنى اسرائيل لشگر مهمّى جمع‌آورى نمايد و چون از تمام بلاد يكجا جمع شدند بآنها گفت اينها يعنى بنى اسرائيل جماعت كمى هستند و كارهائى كردند كه ما را بغيظ و غضب آوردند و ما مردمى هستيم كه اجتماع نموديم براى حذر نمودن از فتنه و فساد آنها با استعداد كامل و مراعات احتياط و با عساكر خود از مصر حركت كرد و چون بيرون رفتن آنها از ديار خودشان بخواست خدا بود و ديگر برنگشتند خداوند فرموده پس بيرون كرديم آنها را از باغها و چشمه- سارها و گنجها و اقامتگاه پسنديده اين طور بيرون كردن كه باختيار و سعى خودشان بود و تمام آنها را مانند مال موروث بتصرّف بنى اسرائيل در آورديم پس تعقيب نمودند فرعونيان ايشانرا تا ادراك نمودند وقت طلوع آفتاب و تابش شعاع آنرا و چون دو لشگر نزديك بهم شدند بطوريكه يكديگر را ميديدند اصحاب حضرت موسى گفتند آنها بما رسيدند و ما مقهور شديم و حضرت موسى فرمود نه چنين است شما مقهور آنها نخواهيد شد خدا بمن وعده داده كه شما را از جنگ فرعونيان خلاص فرمايد و پروردگار من همه جا حاضر و ناظر است و با من كمك ميفرمايد و هدايت مينمايد مرا براه نجات و خدا فرموده پس وحى فرموديم ما بموسى كه بزن عصاى خود را بدريا و او زد پس شكافت دريا و دوازده پاره شد كه بود هر پاره‌ئى از آن مانند كوه بزرگ ثابتى براى عبور قبائل آنها بشرحى كه در سوره بقره ذيل آيه و اذ فرقنا بكم البحر گذشت و فرق بكسر اسم مصدر است كه آن فرق بفتح است و نزديك نموديم فرعون و قومش را در آنجا بيكديگر كه از او تحلّف ننمايند و همه وارد دريا شوند و در عقب بنى اسرائيل بيايند و نگهدارى نموديم دريا را بهمين كيفيّت و نجات داديم موسى و تمام اصحابش را بعبور نمودن از غرق و غرق نموديم فرعون و تمام اتباعش را ببرهمزدن‌


جلد 4 صفحه 109

وضع دريا و فرو گرفتن آب آنها را و اين يكى از معجزات بزرگ حضرت موسى و آيات قدرت الهى بود و با وجود اين بيشتر آنها كه چنين امر عجيبى را مشاهده نمودند از بنى اسرائيل و غيرهم مؤمن واقعى نشدند لذا قبطيانى كه داخل عسكر فرعون نبودند ايمان بحضرت موسى نياوردند و بنى اسرائيل هر روز يك ايراد و اشكالى پيش ميآوردند براى مخالفت امر آنحضرت تا آنكه در غياب او گوساله پرست شدند و گفتند ما ايمان نميآوريم تا خدا را ببينيم پس نبايد پيغمبر خاتم از قومش گله داشته باشد كه چرا ايمان نميآورند اين سيره غير مرضيّه سلف است كه بخلف رسيده ولى خداوند توانا است و از آنها انتقام خواهد كشيد و مهربان است كه دوستانش را در دنيا و آخرت از آفات و بليّات محفوظ و بمقامات عاليه خواهد رسانيد و شرح اين قضايا در سوره بقره و يونس و طه مفصّلا ذكر شده است.

اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)


فَأَخرَجناهُم‌ مِن‌ جَنّات‌ٍ وَ عُيُون‌ٍ (57) وَ كُنُوزٍ وَ مَقام‌ٍ كَرِيم‌ٍ (58)

‌پس‌ بيرون‌ كرديم‌ و اخراج‌ نموديم‌ فرعون‌ و فرعونيان‌ و اتباع‌ و جنود ‌آنها‌ ‌را‌ ‌از‌ باغستانهايي‌ ‌که‌ احداث‌ كرده‌ و چشمه‌سارهايي‌ ‌که‌ ‌در‌ اطراف‌ باغستانها ‌بود‌ ‌براي‌ سقايت‌ زمينها و گنج‌هايي‌ ‌که‌ ذخيره‌ كرده‌ بودند ‌از‌ اموال‌ و زخارف‌ دنيا و جاه‌ و مقامها ‌که‌ اشغال‌ كرده‌ بودند.

چون‌ تماما ‌از‌ مصر خارج‌ شدند ‌براي‌ تعقيب‌ موسي‌ و اتباعش‌ ‌از‌ بني‌ اسرائيل‌ و ‌غير‌ ‌آنها‌.

برگزیده تفسیر نمونه


]

(آیه 58)- «و از گنجها و قصرهای زیبا و مساکن مرفّه» خارج ساختیم (وَ کُنُوزٍ وَ مَقامٍ کَرِیمٍ).

نکات آیه

۱ - محروم گشتن فرعونیان از گنج ها و کاخ هاى باشکوه خویش، به تدبیر و طرح الهى (فأخرجنهم من جنّ-ت و ... و کنوز و مقام کریم) «کنوز» (جمع «کنز») عبارت از اندوخته هاى مالى است. عبارت «مقام کریم» نیز اشاره به کاخ هاى باشکوه فرعونیان دارد.

۲ - زوال نعمت هاى گسترده فرعونیان، در نتیجه پافشارى آنان بر ظلم و استکبار (أن أسر بعبادى إنّکم متّبعون ... فأخرجنهم من جنّ-ت و عیون . و کنوز و مقام کریم) تفریع «فأخرجناهم...» بر مطالب پیشین بیانگر مطلب یاد شده است.

۳ - خداوند، پدیدآورنده زمینه زوال و نابودى ظالمان به وسیله افکار و تصمیم گیرى هاى خود آنان (فأخرجنهم من جنّ-ت ... و کنوز و مقام کریم) تصمیم فرعونیان مبنى بر تعقیب بنى اسرائیل، در ظاهر طرح و برنامه خود آنان بود; اما از آن جا که خداوند زمینه هاى چنین تصمیم هلاکت بارى را پدید آورده بود، خروج فرعونیان را فعل خود قلمداد کرده است.

۴ - سرزمین مصر در عصر فرعون، برخوردار از تمدن و اقتصادى نیرومند (فأخرجنهم من جنّ-ت و عیون . و کنوز و مقام کریم)

موضوعات مرتبط

  • تمدن: تاریخ تمدن ۴; تمدن در دوران فرعون ۴
  • خدا: تدبیر خدا ۱; نقش خدا ۳
  • سرزمینها: کاخهاى سرزمین مصر ۱; گنج هاى سرزمین مصر ۱; محرومیت از نعمتهاى سرزمین مصر ۱
  • ظالمان: منشأ هلاکت ظالمان ۳
  • عقیده: آثار عقیده ۳
  • عمل: آثار عمل ۳
  • فرعون: قدرت اقتصادى فرعون ۴; ویژگیهاى حکومت فرعون ۴
  • فرعونیان: آثار استکبار فرعونیان ۲; آثار ظلم فرعونیان ۲; عوامل زوال نعمتهاى فرعونیان ۲; منشأ محرومیت فرعونیان ۱

منابع