المائدة ٨٣

از الکتاب
نسخهٔ تاریخ ‏۲۹ آبان ۱۳۹۲، ساعت ۱۰:۴۰ توسط 127.0.0.1 (بحث) (Edited by QRobot)

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

و هر زمان آیاتی را که بر پیامبر (اسلام) نازل شده بشنوند، چشمهای آنها را می‌بینی که (از شوق،) اشک می‌ریزد، بخاطر حقیقتی که دریافته‌اند؛ آنها می‌گویند: «پروردگارا! ایمان آوردیم؛ پس ما را با گواهان (و شاهدان حق، در زمره یاران محمد) بنویس!

و چون آياتى را كه بر اين پيامبر نازل شده بشنوند، چشمانشان را بينى به جهت آن كه حق را شناخته‌اند اشك مى‌بارد. گويند: بار الها، ايمان آورديم، پس ما را با گواهان بنويس

و چون آنچه را به سوى اين پيامبر نازل شده، بشنوند، مى‌بينى بر اثر آن حقيقتى كه شناخته‌اند، اشك از چشمهايشان سرازير مى‌شود. مى‌گويند: پروردگارا، ما ايمان آورده‌ايم؛ پس ما را در زمره گواهان بنويس.

و چون آیاتی را که به رسول فرستاده شده استماع کنند می‌بینی اشک از دیده آنها جاری می‌شود، زیرا حقانیت آن را شناخته‌اند؛ گویند: بارالها، ما ایمان آوردیم، پس نام ما را در زمره گواهان صدق (او) بنویس.

و چون آنچه را که بر پیامبر اسلام نازل شده بشنوند، دیدگانشان را می بینی به سبب آنچه از حق شناخته اند، لبریز از اشک می شود، می گویند: پروردگارا! ایمان آوردیم، پس ما را در زمره گواهان [به حقّانیّت پیامبر و قرآن] بنویس.

چون آنچه را كه بر پيامبر نازل شده بشنوند، و حقيقت را دريابند، چشمانشان پر از اشك مى‌شود. مى‌گويند: اى پروردگار ما، ايمان آورديم، ما را نيز در زمره شهادت‌دهندگان بنويس.

و [اینان‌] چون آنچه به پیامبر [اسلام‌] نازل شده است، بشنوند، می‌بینی که چشمانشان از اشک لبریز می‌شود از آنکه حق را می‌شناسند، [و] می‌گویند پروردگارا ما ایمان آورده‌ایم، ما را در زمره گواهان بنویس‌

و چون آنچه را بر پيامبر فروآمده بشنوند مى‌بينى كه ديدگانشان از آنچه از حق شناخته‌اند اشك مى‌بارد مى‌گويند: پروردگارا، ايمان آورديم پس [نام‌] ما را با گواهى‌دهندگان [به حق‌]- يعنى با نام ديگر مؤمنان- بنويس

و آنان هر زمان بشنوند چیزهائی را که بر پیغمبر نازل شده است (از شنیدن آیات قرآنی متأثّر می‌شوند و) بر اثر شناخت حق و دریافت حقیقت، چشمانشان را می‌بینی که پر از اشک (شوق) می‌گردد (و زبانشان به دعا باز می‌شود و) می‌گویند: پروردگارا! (به تو و پیغمبران تو و همه‌ی کتابهای آسمانی و بدین آیات قرآنی) ایمان داریم (و خویشتن را در پناه تو می‌داریم) پس (ایمان ما را بپذیر و) ما را از زمره‌ی (امّت محمّدی که) گواهان (بر مردم در روز رستاخیزند) بشمار آور.

و هنگامی که آنچه را سوی این پیامبر نازل شده، بشنوند، می‌بینی بر اثر آن حقیقتی که شناخته‌اند، اشک از چشم‌هایشان می‌جوشد (و) گویند: «پروردگارمان! ما ایمان آوردیم، پس ما را در زمره‌ی گواهان بنویس‌.»

و گاهی که بشنوند آنچه را فرود آمده است بر پیمبر بینی دیدگانشان را اشک ریزد بدانچه شناخته‌اند از حقّ گویند پروردگارا همانا ایمان آوردیم پس بنویس ما را با گواهان‌


المائدة ٨٢ آیه ٨٣ المائدة ٨٤
سوره : سوره المائدة
نزول :
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٢٢
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«تَفِیضُ»: لبریز می‌گردد. «الدَّمْعِ»: اشک. «مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ»: ناشی از پی‌بردن به حق است (نگا: قصص / ). «الشَّاهِدِینَ»: گواهی‌دهندگان به پیغمبری محمّد و آسمانی بودن قرآن. امّت محمّد که گواهان بر مردم در روز رستاخیزند (نگا: بقره / .

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱- تأثر شدید و آشکار مسیحیان زمان پیامبر از شنیدن آیات قرآن (و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع) فیض به معناى جارى شدن است، «من» در «من الدمع» نشویه. و «دمع» مصدر و به معناى اشک ریختن است. و نسبت فیضان به چشم براى مبالغه در گریستن و متأثر شدن است یعنى آنقدر متأثر شدند که گویا چشمهاى آنان بر اثر گریستن، جارى شد.

۲- جوشیدن اشک شوق از دیدگان گروهى از مسیحیان عصر پیامبر (ص) با شنیدن آیات قرآن (و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع) کلمه «دمع» مى تواند به معناى اشک، باشد در این صورت تفیض یعنى لبریز مى شود. بنابراین جمله «تفیض من الدمع» به این معناست که چشمانشان از اشک لبریز شد.

۳- گریه گروهى از کشیشان و راهبان عصر پیامبر بر اثر شنیدن قرآن (منهم قسیسین و رهباناً ... ما أنزل إلى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع) بنابر اینکه ضمیر در «سمعوا» به «قسیسین» و «رهبان» برگردانده شود.

۴- قرآن داراى اثرى شگرف در دلهاى آشنا با حقیقت (و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق)

۵- سابقه آشنایى مسیحیان عصر پیامبر (ص) به حقائق، زمینه تأثیرپذیرى آنان از قرآن (ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق) بدان احتمال که مراد از «الحق» حقایقى غیر از قرآن و رسالت پیامبر (ص) باشد بر این مبنا: ما در «مما» مصدریه و «من» در «من الحق» تبعیضیه است نه بیانیه یعنى چون مسیحیان مؤمن، حقایقى از دین را مى شناختند، اعتراف به رسالت پیامبر (ص) کردند. ماضى بودن فعل «عرفوا» این احتمال را تأیید مى کند.

۶- گرایش مسیحیان عصر بعثت به اسلام، برخاسته از آگاهى آنان بر حقانیت قرآن (ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق) برداشت فوق بر این اساس است که مراد از «الحق» قرآن باشد.

۷- ایمان مسیحیان به پیامبر (ص) و تأثر شدید آنان به هنگام شنیدن قرآن، نشانه تواضع آنان در برابر حق (و انهم لایستکبرون. و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ... مما عرفوا من الحق) جمله «و اذا سمعوا ...» که حکایت از اعتراف آنان به حقانیت قرآن و پیامبر (ص) دارد مى تواند به عنوان دلیل و شاهدى بر جمله «انهم لایستکبرون» باشد.

۸- استکبار و سخت دلى یهودیان و مشرکان موجب تأثرناپذیرى آنان از قرآن (و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع) بیان واکنش خاضعانه مسیحیان در برابر قرآن پس از توصیف آنان به فروتنى در آیه پیش گویاى این است که دو گروه دیگر (یهودیان و مشرکان) به دلیل گردنفرازى و استکبار در برابر حق، از پذیرش قرآن سرباز زدند.

۹- استکبار موجب سخت دلى و مانع تأثیرپذیرى از قرآن (و انهم لایستکبرون. و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ... تفیض من الدمع)

۱۰- گروهى از مسیحیان، کشیشان و راهبان عصر بعثت، پذیراى اسلام در پى شنیدن قرآن. (و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ... یقولون ربنا ءامنا)

۱۱- مسیحیان عصر بعثت پس از پذیرش اسلام با نیایش به درگاه خداوند، خواهان پیوستن به صف شاهدان و گواهان حقانیت قرآن بودند. (ربنا ءامنا فاکتبنا مع الشهدین)

۱۲- مقام علم شهودى و گواهى بر حقانیت قرآن و رسالت پیامبر (ص) جایگاهى والاتر از ایمان (ربنا ءامنا فاکتبنا مع الشهدین)

۱۳- ایمان زمینه نیل به منزلت رفیع شاهدان (ءامنا فاکتبنا مع الشهدین) کلمه «فاء» در «فاکتبنا» رساننده برداشت فوق است.

۱۴- توجه به ربوبیت خداوند از آداب دعا و نیایش (ربنا ءامنا فاکتبنا)

موضوعات مرتبط

 • استکبار: آثار استکبار ۸، ۹
 • اسلام: گرایش به اسلام ۶
 • ایمان: آثار ایمان ۱۳ ; ارزش ایمان ۱۲ ; ایمان به محمّد (ص) ۷
 • حق پذیرى: زمینه حق پذیرى ۵ ; موانع حق پذیرى ۸، ۹
 • دعا: آداب دعا ۱۴
 • ذکر: ربوبیت خدا ۱۴
 • علم: آثار علم ۶
 • قرآن: آثار استماع قرآن ۲، ۳، ۷، ۱۰ ; حقّانیت قرآن ۶ ; نقش قرآن ۴
 • قلب: آثار قساوت قلب ۸ ; زمینه قساوت قلب ۹
 • کشیشان: صدر اسلام ۱۰ ; کشیشان و قرآن ۳، ۱۰ ; گریه کشیشان ۳
 • گواهان: حقانیتت قرآن ۱۱ ; مقامات گواهان ۱۱، ۱۳
 • گواهى: ارزش گواهى ۱۲ ; گواهى بر حقّانیت قرآن ۱۲ ; گواهى بر حقّانیت محمّد (ص) ۱۲
 • مسیحیان: ایمان مسیحیان ۶، ۷، ۱۰، ۱۱ ; تواضع مسیحیان ۷ ; دعاى مسیحیان ۱۱ ; فضایل مسیحیان ۲ ; گریه مسیحیان ۲ ; مسیحیان صدر اسلام ۱، ۲، ۵، ۶، ۱۰، ۱۱ ; مسیحیان و قرآن ۱، ۲، ۵، ۶، ۷ ; مسیحیان و محمّد (ص) ۷
 • مسیحیت: علماى مسیحیت و قرآن ۳، ۱۰ ; گریه علماى مسیحیت ۳
 • مشرکان: استکبار مشرکان ۸ ; قساوت قلب مشرکان ۸ ; مشرکان و قرآن ۸
 • یهود: استکبار یهود ۸ ; قساوت قلب یهود ۸ ; یهود و قرآن ۸

منابع