روایت:الکافی جلد ۲ ش ۵۸۱

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


آدرس:

عده من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميره قال حدثني من سمع ابا عبد الله ع يقول :


الکافی جلد ۲ ش ۵۸۰ حدیث الکافی جلد ۲ ش ۵۸۲
روایت شده از : حضرت محمد صلی الله علیه و آله
کتاب : الکافی (ط - الاسلامیه) - جلد ۲
بخش : -
عنوان : حدیث حضرت محمد (ص) درباره محبّت
موضوعات : محبت، محبت به خدا

ترجمه

کمره ای, اصول کافی ترجمه کمره ای جلد ۴, ۴۸۵

امام صادق (ع) مى‏فرمود: پرسش شد از رسول خدا (ص) از محبوبترين مردم نزد خدا، فرمود: سودمندترين مردم براى مردم.

مصطفوى‏, اصول کافی ترجمه مصطفوی جلد ۳, ۲۳۹

از رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله سؤال شد محبوبترين مردم نزد خدا كيست؟ فرمود: كسى كه سودش بمردم بيشتر باشد.

محمدعلى اردكانى, تحفة الأولياء( ترجمه أصول كافى) - جلد ۳, ۴۱۹

چند نفر از اصحاب ما روايت كرده‏اند، از احمد بن محمد بن خالد، از على بن حكم، از سيف بن عميره كه گفت: حديث كرد مرا كسى كه شنيده بود از امام جعفر صادق عليه السلام كه مى‏فرمود: «از رسول خدا صلى الله عليه و آله سؤال شد كه: دوست‏ترين مردم در نزد خدا كيست؟ فرمود كه: نافع‏ترين مردم به مردم».


شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

 1. آل عمران ٣١
 2. آل عمران ٣٢
 3. الأنعام ٧٦
 4. البقرة ١٦٥
 5. البقرة ١٩٥
 1. التوبة ١١٣
 2. التوبة ٤
 3. الحج ٣٨
 4. الروم ٢١
 5. الصف ٤
 1. القيامة ٢٠
 2. المائدة ١٨
 3. المائدة ٤٢
 4. المائدة ٥٤
 5. المائدة ٥٥
 1. المائدة ٦٤
 2. المجادلة ٢٢
 3. ص ٣٢
 4. طه ٣٩
 5. غافر ٢٩
 6. ... نتایج بیشتراحادیث مرتبط (بر اساس موضوع)

 1. الکافی جلد ۱ ش ۵
 2. الکافی جلد ۲ ش ۱۲۸۱ (روایت شده از روايات قدسي)
 3. الکافی جلد ۲ ش ۲۱۱ (روایت شده از روايات قدسي)
 4. الکافی جلد ۲ ش ۲۹۳ (روایت شده از امام سجّاد عليه السلام)
 1. الکافی جلد ۲ ش ۳۶۳ (روایت شده از امام محمّد باقر عليه السلام)
 2. الکافی جلد ۲ ش ۳۶۷ (روایت شده از حضرت محمد صلی الله علیه و آله)
 3. الکافی جلد ۲ ش ۴۲۷ (روایت شده از حضرت محمد صلی الله علیه و آله)
 4. الکافی جلد ۲ ش ۴۲۹ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 1. الکافی جلد ۲ ش ۴۳۵ (روایت شده از امام محمّد باقر عليه السلام)
 2. الکافی جلد ۲ ش ۴۴۰ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 3. الکافی جلد ۲ ش ۵۸۰ (روایت شده از حضرت محمد صلی الله علیه و آله)
 4. الکافی جلد ۲ ش ۵۸۱ (روایت شده از حضرت محمد صلی الله علیه و آله)
 1. الکافی جلد ۲ ش ۶۷۳ (روایت شده از امام محمّد باقر عليه السلام)
 2. الکافی جلد ۲ ش ۶۸۷ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 3. الکافی جلد ۲ ش ۷۱۱ (روایت شده از روايات قدسي)


عوامل درباره‌ٔ "الکافی جلد ۲ ش ۵۸۱"
روایت شده ازحضرت محمد صلی الله علیه و آله +