روایت:الکافی جلد ۲ ش ۵۸۰

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


آدرس:

علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله ع قال قال رسول الله ص :


الکافی جلد ۲ ش ۵۷۹ حدیث الکافی جلد ۲ ش ۵۸۱
روایت شده از : حضرت محمد صلی الله علیه و آله
کتاب : الکافی (ط - الاسلامیه) - جلد ۲
بخش : -
عنوان : حدیث حضرت محمد (ص) درباره محبّت
موضوعات : محبت، محبت به خدا

ترجمه

کمره ای, اصول کافی ترجمه کمره ای جلد ۴, ۴۸۵

رسول خدا (ص) فرمود: خلق خدا عيال خدايند، و محبوبترين مردم نزد خدا كسى است كه به عيال خدا سود دهد و براى خاندانى سرور و شادى فراهم آورد.

مصطفوى‏, اصول کافی ترجمه مصطفوی جلد ۳, ۲۳۹

و فرمود: مخلوق عيال خدا هستند و محبوبترين آنها نزد خدا كسى است كه بعيال خدا سود دهد، و بخانواده‏ئى شادى رساند.

محمدعلى اردكانى, تحفة الأولياء( ترجمه أصول كافى) - جلد ۳, ۴۱۷

على بن ابراهيم، از پدرش، از نوفلى، از سكونى، از امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرده است كه فرمود: «رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود كه: خلايق به منزله عيال خدايند (و عيال، زن و فرزند و توابع را گويند). پس دوست‏ترين خلايق به سوى خدا، كسى است كه عيال خدا را نفع بخشد و شادى را بر خاندانى داخل كند».


شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

 1. آل عمران ٣١
 2. آل عمران ٣٢
 3. الأنعام ٧٦
 4. البقرة ١٦٥
 5. البقرة ١٩٥
 1. التوبة ١١٣
 2. التوبة ٤
 3. الحج ٣٨
 4. الروم ٢١
 5. الصف ٤
 1. القيامة ٢٠
 2. المائدة ١٨
 3. المائدة ٤٢
 4. المائدة ٥٤
 5. المائدة ٥٥
 1. المائدة ٦٤
 2. المجادلة ٢٢
 3. ص ٣٢
 4. طه ٣٩
 5. غافر ٢٩
 6. ... نتایج بیشتراحادیث مرتبط (بر اساس موضوع)

 1. الکافی جلد ۱ ش ۵
 2. الکافی جلد ۲ ش ۱۲۸۱ (روایت شده از روايات قدسي)
 3. الکافی جلد ۲ ش ۲۱۱ (روایت شده از روايات قدسي)
 4. الکافی جلد ۲ ش ۲۹۳ (روایت شده از امام سجّاد عليه السلام)
 1. الکافی جلد ۲ ش ۳۶۳ (روایت شده از امام محمّد باقر عليه السلام)
 2. الکافی جلد ۲ ش ۳۶۷ (روایت شده از حضرت محمد صلی الله علیه و آله)
 3. الکافی جلد ۲ ش ۴۲۷ (روایت شده از حضرت محمد صلی الله علیه و آله)
 4. الکافی جلد ۲ ش ۴۲۹ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 1. الکافی جلد ۲ ش ۴۳۵ (روایت شده از امام محمّد باقر عليه السلام)
 2. الکافی جلد ۲ ش ۴۴۰ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 3. الکافی جلد ۲ ش ۵۸۰ (روایت شده از حضرت محمد صلی الله علیه و آله)
 4. الکافی جلد ۲ ش ۵۸۱ (روایت شده از حضرت محمد صلی الله علیه و آله)
 1. الکافی جلد ۲ ش ۶۷۳ (روایت شده از امام محمّد باقر عليه السلام)
 2. الکافی جلد ۲ ش ۶۸۷ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 3. الکافی جلد ۲ ش ۷۱۱ (روایت شده از روايات قدسي)


عوامل درباره‌ٔ "الکافی جلد ۲ ش ۵۸۰"
روایت شده ازحضرت محمد صلی الله علیه و آله +