روایت:الکافی جلد ۲ ش ۲۱۱

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


آدرس:

عده من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابي جميله عن محمد الحلبي عن ابي عبد الله ع قال قال الله تبارك و تعالي :


الکافی جلد ۲ ش ۲۱۰ حدیث الکافی جلد ۲ ش ۲۱۲
روایت شده از : روايات قدسي
کتاب : الکافی (ط - الاسلامیه) - جلد ۲
بخش : -
عنوان : حدیث روايات قدسي درباره محبّت
موضوعات : محبت، محبت به خدا

ترجمه

کمره ای, اصول کافی ترجمه کمره ای جلد ۴, ۲۴۹

از امام صادق (ع) كه خدا تبارك و تعالى فرموده: بنده من دوستى مرا جلب نكند به چيزى كه محبوبتر باشد نزد من از عمل بدان چه بر او واجب كردم.

مصطفوى‏, اصول کافی ترجمه مصطفوی جلد ۳, ۱۲۹

امام صادق عليه السّلام فرمود: خداى تبارك و تعالى فرمايد: بنده من با چيزى محبوبتر از انجام آنچه بر او واجب كرده‏ام، بدوستى من نگرايد.

محمدعلى اردكانى, تحفة الأولياء( ترجمه أصول كافى) - جلد ۳, ۲۲۵

چند نفر از اصحاب ما روايت كرده‏اند، از احمد بن محمد، از ابن‏فضّال، از ابوجميله، از محمد حلبى، از امام جعفر صادق عليه السلام كه فرمود: «خداى- تبارك و تعالى- فرموده است كه: بنده من اظهار دوستى ننموده به سوى من، به چيزى كه دوست [داشتنى‏] تر باشد از آن‏چه بر او واجب گردانيده‏ام».


شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

 1. آل عمران ٣١
 2. آل عمران ٣٢
 3. الأنعام ٧٦
 4. البقرة ١٦٥
 5. البقرة ١٩٥
 1. التوبة ١١٣
 2. التوبة ٤
 3. الحج ٣٨
 4. الروم ٢١
 5. الصف ٤
 1. القيامة ٢٠
 2. المائدة ١٨
 3. المائدة ٤٢
 4. المائدة ٥٤
 5. المائدة ٥٥
 1. المائدة ٦٤
 2. المجادلة ٢٢
 3. ص ٣٢
 4. طه ٣٩
 5. غافر ٢٩
 6. ... نتایج بیشتراحادیث مرتبط (بر اساس موضوع)

 1. الکافی جلد ۱ ش ۵
 2. الکافی جلد ۲ ش ۱۲۸۱ (روایت شده از روايات قدسي)
 3. الکافی جلد ۲ ش ۲۱۱ (روایت شده از روايات قدسي)
 4. الکافی جلد ۲ ش ۲۹۳ (روایت شده از امام سجّاد عليه السلام)
 1. الکافی جلد ۲ ش ۳۶۳ (روایت شده از امام محمّد باقر عليه السلام)
 2. الکافی جلد ۲ ش ۳۶۷ (روایت شده از حضرت محمد صلی الله علیه و آله)
 3. الکافی جلد ۲ ش ۴۲۷ (روایت شده از حضرت محمد صلی الله علیه و آله)
 4. الکافی جلد ۲ ش ۴۲۹ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 1. الکافی جلد ۲ ش ۴۳۵ (روایت شده از امام محمّد باقر عليه السلام)
 2. الکافی جلد ۲ ش ۴۴۰ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 3. الکافی جلد ۲ ش ۵۸۰ (روایت شده از حضرت محمد صلی الله علیه و آله)
 4. الکافی جلد ۲ ش ۵۸۱ (روایت شده از حضرت محمد صلی الله علیه و آله)
 1. الکافی جلد ۲ ش ۶۷۳ (روایت شده از امام محمّد باقر عليه السلام)
 2. الکافی جلد ۲ ش ۶۸۷ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 3. الکافی جلد ۲ ش ۷۱۱ (روایت شده از روايات قدسي)


عوامل درباره‌ٔ "الکافی جلد ۲ ش ۲۱۱"
روایت شده ازروايات قدسي +