التكوير ١٤

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

(آری در آن هنگام) هر کس می‌داند چه چیزی را آماده کرده است!

|[در آن روز] هر كس داند چه حاضر كرده است

هر نَفْس بداند چه فراهم ديده.

در آن هنگام (که روز قیامت است) هر نفسی هر آنچه بر خود حاضر کرده همه را بداند.

[در چنین موقعیت و زمانی است که] هر کس هر عملی را [از خیر و شر] حاضر کرده است، بداند.

هر كس بداند كه چه حاضر آورده است.

هر کس بداند که چه آماده ساخته است‌

[در آن روز] هر كسى بداند آنچه را فراآورده باشد.

(آری! در آن موقع) هرکسی می‌داند چه چیزی را آماده کرده است و تهیّه دیده است (و با خود به قیامت آورده است).

هر نفسی بداند چه پیش آورده.

بداند هر کسی آنچه احضار کرده است‌


التكوير ١٣ آیه ١٤ التكوير ١٥
سوره : سوره التكوير
نزول : ١ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٤
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«عَلِمَتْ»: (نگا: آل‌عمران / ). این آیه، جواب واژه (إِذا) در آیات پیشین است.

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - قیامت، روز آگاهى انسان ها به کردار دنیایى خویش و آثار و نتایج آن (علمت نفس ما أحضرت)

۲ - مشاهده کردارها در عرصه قیامت، در گرو پیدایش حوادثى تحوّل آفرین در نظام جهان و پدیدار شدن رخدادهایى در صحنه قیامت (إذا الشمس ... و إذا ... و إذا ... علمت نفس ما أحضرت) آیه شریفه، جواب حرف شرط «إذا» است که از آغاز سوره تکرار شده است.

۳ - حاضران صحنه قیامت، داراى قدرت درک و شناخت (علمت نفس)

۴ - حاضر بودن کردار در قیامت، مستند به خود انسان ها است. (علمت نفس ما أحضرت)

۵ - کردارهاى دنیایى انسان، تعیین کننده فرجام اخروى او است. (علمت نفس ما أحضرت) خبردادن از علم انسان به کردار خود در قیامت، هشدار به بازتاب اخروى آن کردار است.

۶ - ورود هر انسان به بهشت یا جهنم، سزاى کردار او است. (و إذا الجحیم سعّرت . و إذا الجنّة أُزلفت . علمت نفس ما أحضرت)

۷ - اطلاع بر پرونده اعمال، راهى براى آگاهى انسان در قیامت بر کردار خویش (و إذا الصحف نشرت ... علمت نفس ما أحضرت)

موضوعات مرتبط

  • آفرینش: آثار تحولات آفرینش ۲
  • انسان: انسان ها در قیامت ۳; درک اخروى انسان ها ۳; علم اخروى انسان ها ۱
  • بهشت: موجبات بهشت ۶
  • جهنم: موجبات جهنم ۶
  • عمل: آثار اخروى عمل ۵; آثار عمل ۶; حضور اخروى عمل ۴; منشأ احضار عمل ۴
  • فرجام: عوامل مؤثر در فرجام اخروى ۵
  • قیامت: آثار قیامت ۲; تحقق نشانه هاى قیامت ۲; رؤیت عمل در قیامت ۲; ظهور حقایق در قیامت ۱; علم به عمل در قیامت ۱; منشأ علم به عمل در قیامت ۷; ویژگیهاى قیامت ۱
  • نامه عمل: آثار علم به نامه عمل ۷

منابع