التكوير ١٣

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

و در آن هنگام که بهشت نزدیک شود،

|و آن‌گاه كه بهشت نزديك آورده شود

و آنگه كه بهشت را فرا پيش آرند،

و هنگامی که بهشت را (به اهلش) نزدیک سازند.

و هنگامی که بهشت را نزدیک آرند

و چون بهشت را پيش آورند،

و چون بهشت نزدیک آورده شود

و آنگاه كه بهشت نزديك گردانيده شود- براى اهلش-.

و هنگامی که بهشت (برای پرهیزگاران) نزدیک آورده می‌شود.

و آن‌گاه که بهشتِ زینت‌یافته پیش آورده شود.

و گاهی که بهشت آماده (یا نزدیک) شود


التكوير ١٢ آیه ١٣ التكوير ١٤
سوره : سوره التكوير
نزول : ١ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٤
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«أُزْلِفَتْ»: نزدیک گردانده شد (نگا: شعراء / ، ق / ).


تفسیر

نکات آیه

۱ - بهشت در قیامت، به جایگاهى نزدیک مردم آورده خواهد شد. (و إذا الجنّة أُزلفت) «ازلاف» (مصدر «اُزلفت»); یعنى، نزدیک آوردن.

۲ - وجود بهشت، پیش از حسابرسى کردارها در قیامت (و إذا الجنّة أُزلفت)

۳ - جایگاه بهشت پیش از برپایى قیامت، در فاصله اى دور نسبت به جایگاه مردم است. (و إذا الجنّة أُزلفت) از آنجا که ظاهر آیه شریفه نزدیک آوردن بهشت است; نه نزدیک ساختن مردم به آن، مى توان گفت: جایگاه بهشت در آغاز برپایى قیامت به عرصه محشر نزدیک نیست.

۴ - آماده سازى بهشت و جهنم براى ورود اهل آن، هم زمان با برپایى قیامت (و إذا الجحیم سعّرت . و إذا الجنّة أُزلفت)

۵ - بهشت و جهنم، براى مردم در قیامت قابل مشاهده است. * (و إذا الجحیم سعّرت . و إذا الجنّة أُزلفت) هدف از شعلهور کردن جهنم و نزدیک نمودن بهشت ممکن است این باشد که همگان آنها را مشاهده کرده و به فرجام نیکان و بدان آگاه شوند.

موضوعات مرتبط

  • بهشت: آمادگى بهشت ۴; دورى بهشت ۳; فعلیت بهشت ۲; نزدیکى بهشت ۱
  • جهنم: آمادگى جهنم ۴
  • قیامت: آثار قیامت ۴; بهشت در قیامت ۱; بهشت قبل از قیامت ۳; حسابرسى عمل در قیامت ۲; رؤیت بهشت در قیامت ۵; رؤیت جهنم در قیامت ۵

منابع