الإنفطار ٧

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

همان خدایی که تو را آفرید و سامان داد و منظّم ساخت،

همان كه تو را آفريد و پرداخت و تناسب بخشيد

همان كس كه تو را آفريد، و [اندام‌] تو را درست كرد، و [آنگاه‌] تو را سامان بخشيد.

آن خدایی که تو را به وجود آورد و به صورتی تمام و کامل بیاراست و به اعتدال (اندام و تناسب قوا) برگزید.

همان کسی که تو را آفرید و اندامت را درست و نیکو ساخت و متعادل و متناسب قرار داد،

آن كه تو را بيافريد و اعضايت تمام كرد و اعتدالت بخشيد.

همان که تو را آفرید و استوار کرد و متعادل ساخت‌

آن كه تو را آفريد پس راست و بسامان كرد و [اندامهايت را] معتدل و هماهنگ گردانيد.

پروردگاری که تو را آفریده است و سپس سر و سامانت داده است و بعد معتدل و متناسبت کرده است.

(همان) کسی که تو را آفرید؛ پس سازمانت داد، و بعد تو را سامان بخشید.

آنکه آفریدت پس راست آوردت پس معتدلت ساخت‌


الإنفطار ٦ آیه ٧ الإنفطار ٨
سوره : سوره الإنفطار
نزول : ٣ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٤
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«خَلَقَکَ»: تو را از نیستی به هستی آورده است. تو را شکل بخشیده است. «سَوَّاکَ»: تو را سر و سامان و نظم و نظام داده است (نگا: بقره / ، کهف / ، قیامت / ). «عَدَلَکَ»: تو را معتدل القامه و متناسب الاعضاء کرده است.

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - خداوند، آفریننده انسان ها است. (الذى خلقک)

۲ - خداوند، انسان را آفریده اى کامل و به دور از هرگونه کاستى و اضافات قرار داده است. (فسوّیک) عبارت «سوّاک»; یعنى، تو را «سَوِىّ» قرار داد. «سَوِىّ» به چیزى گفته مى شود که اندازه و کیفیت آن، از افراط و تفریط به دور باشد.(مفردات راغب)

۳ - خداوند، قامت انسان را استوار ساخت و اعضاى او را هماهنگ و متوازن قرار داد. (فعدلک) فعل «عَدَلَ»، در موردى به کار مى رود که چیزى را به پا دارند تا به اعتدال درآید و استقامت یابد(مقاییس اللغة). این فعل در مورد برقرار کردن توازن و تعادل نیز به کار مى رود.(قاموس)

۴ - توجّه به خالقیت مدبّرانه خداوند، زمینه ساز پذیرش ربوبیت او و مانع فریب خوردن انسان از جاذبه هاى گناه است. (ما غرّک بربّک ... الذى خلقک فسوّیک فعدلک)

۵ - آفرینش انسان و هماهنگ ساختن اجزاى او، جلوه کرم خداوند است. (بربّک الکریم . الذى خلقک فسوّیک فعدلک)

۶ - آفرینش، برخوردارى از اعضاى کامل و هماهنگى اندام با یکدیگر، سه مرحله پیاپى در سیر پیدایش انسان (خلقک فسوّیک فعدلک) ترتیب - که مفاد حرف «فاء» است - ممکن است «حقیقى» و یا «ذکرى» باشد. برداشت یاد شده، براساس احتمال اول است.

موضوعات مرتبط

  • انسان: انسان و نقص ۲; تکامل انسان ۶; تناسب اعضاى انسان ۳، ۵، ۶; خالق انسان ۱، ۲; خلقت انسان ۵، ۶; مراحل خلقت انسان ۶; منشأ خلقت انسان ۳; منشأ کمال انسان ۲
  • خدا: خالقیت خدا ۱، ۲، ۳; زمینه قبول ربوبیت خدا ۴; نشانه هاى کرامت خدا ۵
  • ذکر: ذکر تدبیر خدا ۴; ذکر خالقیت خدا ۴
  • گناه: موانع گناه ۴

منابع