الإنفطار ٨

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

و در هر صورتی که خواست تو را ترکیب نمود.

به هر صورتى كه خواست تو را تركيب نمود

و به هر صورتى كه خواست، تو را تركيب كرد.

و حال آنکه به هر صورتی که خواستی (جز این صورت زیبا هم) خلق توانستی کرد.

و تو را در هر نقش و صورتی که خواست ترکیب کرد.

و به هر صورتى كه خواست اعضاى تو را به هم انداخت.

به هر صورتی که خواست [وجود] تو را ترکیب کرد

به هر صورتى كه خود خواست- زن و مرد، زيبا و زشت، بلند و كوتاه و ...- تركيبت كرد.

و آن گاه به هر شکلی که خواسته است تو را درآورده است و ترکیب بسته است.

(و) در هر چهره‌ای [:روحی و جسمی] آنچه می‌خواست، تو را ترکیب داد.

به هر پیکری که خواست تو را پرداخت‌


الإنفطار ٧ آیه ٨ الإنفطار ٩
سوره : سوره الإنفطار
نزول : ٣ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٦
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«صُورَةٍ مَّا»: واژه (مَا) زائد و دالّ بر تفخیم و تعظیم چیزی است که بدان افزوده می‌گردد (نگا: جزء عم شیخ محمّد عبده). در اینجا دالّ بر بدیع و زیبا بودن و تمام و کمال خلقت انسان است.

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - خداوند، شکل هر انسان را مطابق خواست خویش، ترسیم کرده است. (فى أىّ صورة ما شاء رکّبک)

۲ - سامان یافتن هر انسان در شکلى خاص، حاصل ترکیب اجزاى او با یکدیگر است. (رکّبک)

۳ - مرحله پیدایش قیافه و سیما براى هر انسان، پس از مراحل آفرینش، تکمیل و تعدیل اعضاى او است. (فى أىّ صورة ما شاء رکّبک) جمله «فى أىّ صورة...» مستأنفه و بیانگر مرحله اى دیگر از مراحل پیدایش انسان است. برخى آن را تفسیر جمله «فعدلک» در آیه قبل، قرار داده و مرحله تعدیل و چهره پردازى را یکى دانسته اند.

۴ - توجّه به قدرت خداوند، در صورت نگارى و ترکیب اجزاى بدن انسان مانع تأثیر جاذبه هاى گناه در او و زمینه ساز پذیرش ربوبیت خداوند است. (ما غرّک ... فى أىّ صورة ما شاء رکّبک)

۵ - هیئت و سیماى هر انسان، جلوه گاه کرم و ربوبیت الهى است. (بربّک الکریم ... فى أىّ صورة ما شاء رکّبک)

روایات و احادیث

۶ - «عن الرضا(ع) عن آبائه عن النبىّ(ص) ... ان النطفة إذا استقرت فى الرحم أحضرها اللّه کلّ نسب بینها و بین آدم، أما قرأت هذه الآیة «فى أىّ صورة ما شاء رکّبک» أى فیما بینک و بین آدم...;] امام رضا(ع) از طریق پدرانش از پیامبر(ص) روایت کرده است که فرمود: زمانى که نطفه در رحم قرار گرفت، خداوند تمام نسب ها را - که بین او و آدم است - براى [ترکیب صورت]او حاضر مى کند. آیا این آیه قرآن را نخوانده اى «فى أىّ صورة ما شاء رکّبک»; یعنى،[ تو را به هر صورتى که بخواهد] از بین صورت هایى که در نسب تو تا آدم است [ترکیب مى کند]».

موضوعات مرتبط

  • انسان: پیدایش صورت انسان ۳; تکامل خلقت انسان ۳; تناسب اعضاى انسان ۳; شکل گیرى انسان ۲; صورت انسان ۱، ۵; مراحل خلقت انسان ۳; منشأ خلقت انسان ۲; منشأ شکل گیرى انسان ۶
  • ایمان: زمینه ایمان به ربوبیت خدا ۴
  • خدا: آثار مشیت خدا ۱; صورتگرى خدا ۱، ۶; نشانه هاى ربوبیت خدا ۵; نشانه هاى کرامت خدا ۵
  • ذکر: ذکر قدرت خدا ۴
  • گناه: موانع تأثیر گناه ۴

منابع

  1. مجمع البیان، ج ۱۰، ص ۶۸۲; نورالثقلین، ج ۵- ، ص ۵۲۱، ح ۹.