البلد ٤

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

که ما انسان را در رنج آفریدیم (و زندگی او پر از رنجهاست)!

كه ما انسان را در رنج آفريديم

براستى كه انسان را در رنج آفريده‌ايم.

که ما انسان را به حقیقت در رنج و مشقّت آفریدیم (و به بلا و محنتش آزمودیم).

همانا ما انسان را در رنج و زحمت آفریدیم.

كه آدمى را در رنج و محنت بيافريده‌ايم،

به راستی انسان را در رنج و محنت کشیدن آفریده‌ایم‌

هر آينه آدمى را در سختى و رنج آفريده‌ايم.

ما آدمی را برای رنج و محنت آفریده‌ایم (نه برای راحت و آسایش).

به‌راستی انسان را در (ژرفای) سختی(اش) به‌درستی آفریدیم‌؟

که آفریدیم انسان را در رنج‌


البلد ٣ آیه ٤ البلد ٥
سوره : سوره البلد
نزول : ٣ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٥
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«لَقَدْ خَلَقْنَا ...»: جواب قسمهای بالا است. «فِی»: معنی مصاحبت و مرادفت دارد. یعنی انسان همراه و همزاد با رنج و زحمت است و زندگی این جهان او برای استراحت و خوشی نیست. سرتاسر حیات او میدان مبارزه با مشکلات است و زندگی وی غرق در درد و رنج، حرف (فی) علاوه از معنی ظرفیّت، مقارن حرف لام نیز می‌باشد. گویند: إِنَّما أَنْتَ لِلْعَنَاءِ وَ النَّصَبِ. یا این که: إَنَّمَا أَنْتَ فِی الْعَنَاءِ وَ النَّصَبِ (نگا: روح‌البیان، کبیر). «کَبَدٍ»: درد و رنج. مشقّت و محنت. «فِی کَبَدٍ»: حال انسان است (نگا: روح‌البیان).

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - خداوند، آفریننده انسان ها است. (لقد خلقنا الإنسن فى کبد)

۲ - انسان موجودى فرو رفته در سختى و رنج (لقد خلقنا الإنسن فى کبد) «کبد» به معناى مشقت است. (مفردات راغب)

۳ - خداوند، با سوگند به شهر مکه و حضرت ابراهیم و اسماعیل(ع)، برآمیخته بودن زندگانى انسان با رنج و سختى، تأکید کرده است. (لا أُقسم ... لقد خلقنا الإنسن فى کبد) این آیه، جواب قسم هایى است که در آیات پیشین آمده بود.

۴ - انسان، آفریده اى راست قامت و داراى اعتدال و به دور از هرگونه افراط و تفریط (لقد خلقنا الإنسن فى کبد) برخى از اهل لغت، «کبد» را به معناى استوا و استقامت دانسته و برخى دیگر آن را، راست قامت معنا کرده اند. (لسان العرب)

موضوعات مرتبط

  • انسان: اعتدال جسمى انسان ۴; خالق انسان ها ۱; رنجهاى انسان ۲، ۳; سختى انسان ۲، ۳; ویژگیهاى انسان ۲; ویژگیهاى جسمى انسان ۴
  • خدا: خالقیت خدا ۱
  • سوگند: سوگند به ابراهیم(ع) ۳; سوگند به اسماعیل(ع) ۳; سوگند به مکه ۳
  • قرآن: سوگندهاى قرآن ۳

منابع