الشمس ٣

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

و به روز هنگامی که صفحه زمین را روشن سازد،

و قسم به روز چون آن را هويدا سازد

سوگند به روز چون [زمين را] روشن گرداند،

و قسم به روز هنگامی که جهان را روشن سازد.

و به روزچون خورشید را به خوبی آشکار کند

و سوگند به روز چون گيتى را روشن كند،

و سوگند به روز چون روشنش دارد

و به روز چون آن را آشكار و پديدار كند.

و سوگند به روز بدان گاه که خورشید را ظاهر و جلوه‌گر می‌سازد (و عظمت آن را در سیمای خود می‌نمایاند)!

سوگند به روز هنگامی که خورشید را نمایان کند.

و به روز گاهی که تابناکش سازد


الشمس ٢ آیه ٣ الشمس ٤
سوره : سوره الشمس
نزول : ١ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٤
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«النَّهارِ»: روز. «جَلاّهَا»: جلوه‌گرش ساخت. نمایاندش. ضمیر (ها) به خورشید برمی‌گردد. درست است که در حقیقت خورشید روز را ظاهر می‌کند، ولی معنی صریح آیه این است که روز خورشید را آشکار می‌سازد. و با اشاره‌ای خفی، دخالت زمین در تجلّی آفتاب فهمیده می‌شود. زیرا در واقع، تقابل قسمتی از زمین با خورشید است که روز را برمی‌آورد و آفتاب متجلّی می‌گردد. در هر حال باز هم سخن از نور خورشید و تأثیر فوق‌العاده آن در موجودات کره زمین است.

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - سوگند خداوند، به روز در لحظه فروغ افکندن آن بر زمین (و النهار إذا جلّیها) مفاد آیه شریفه، گواه آن است که ضمیر مفعولى «جلاّها» به «الشمس» برنمى گردد; زیرا جلا یافتن خورشید را، نمى توان ناشى از روز دانست. بنابراین باید گفت: از آن جا که جلوه گر شدن زمین به وسیله روز، بسیار واضح است، نیازى به ذکر «الأرض»، براى ارجاع ضمیر به آن نبود.

۲ - پیدایش روز و درخشان شدن زمین به وسیله آن، داراى عظمتى درخور سوگند خداوند (و النهار إذا جلّیها)

۳ - تابناک شدن زمین در روز، از نعمت هاى خداوند است. (و النهار إذا جلّیها) سوگند، نشانه آن است که آنچه به آن سوگند یاد شده است، براى مخاطب سودمند و مورد علاقه او است.

۴ - ظهور خورشید، از آثار پیدایش روز است. (و النهار إذا جلّیها) در صورتى که ضمیر مفعولى «جلاّها» به «الشمس» برگردد - چنان که برخى از مفسران احتمال داده اند - مفاد آیه این خواهد شد که: پدید آمدن روز کارى نیست که مستند به خورشید باشد; بلکه حالتى از حالت هاى زمین است که در آن حالت، «خورشید» پدیدار مى گردد.

موضوعات مرتبط

  • خدا: نعمتهاى خدا ۳
  • خورشید: نقش طلوع خورشید ۴
  • روز: پیدایش روز ۴; عظمت روز ۲
  • سوگند: سوگند به روز ۱، ۲
  • قرآن: سوگندهاى قرآن ۱، ۲
  • نعمت: نعمت روشنایى روز ۳

منابع