الليل ٢

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

و قسم به روز هنگامی که تجلّی کند،

و به روز آنگاه كه تجلى كند

سوگند به روز چون جلوه‌گرى آغازد،

و قسم به روز هنگامی که روشن و فروزان گردد.

و به روز هنگامی که آشکار شود

و سوگند به روز آنگاه كه آشكار شود،

و سوگند به روز چون روشن شود

و به روز آنگاه كه روشن و پديدار شود.

و به روز سوگند در آن هنگام که جلوه‌گر و روشن می‌گردد (و ظلمت شب را می‌راند و مردمان و جانداران را دیگر باره به جنبش و تلاش می‌اندازد)!

و سوگند به روز هنگامی که جلوه‌گری کند.

و روز گاهی که برتابد


الليل ١ آیه ٢ الليل ٣
سوره : سوره الليل
نزول : ٢ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٤
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«تَجَلَّی»: روشن و آشکار گردید. جلوه‌گر آمد.

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - سوگند خداوند، به روز، هنگام درخشان شدن آن (و النهار إذا تجلّى)

۲ - پدیده روز و تابناکى آن، داراى عظمتى درخور سوگند خداوند (و النهار إذا تجلّى)

۳ - روشنى روز، از نعمت هاى خداوند است. (و النهار إذا تجلّى) سوگند، نشانه آن است که آنچه به آن سوگند یاد شده است. براى مخاطب سودمند و مورد علاقه است.

موضوعات مرتبط

  • خدا: نعمتهاى خدا ۳
  • روز: عظمت روشنایى روز ۲
  • سوگند: سوگند به روشنایى روز ۱، ۲
  • قرآن: سوگندهاى قرآن ۱، ۲
  • نعمت: نعمت روشنایى روز ۳

منابع