الشمس ٢

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

و به ماه هنگامی که بعد از آن درآید،

و به ماه چون از پى آن برآيد

سوگند به مه چون پى [خورشيد] رود.

و قسم به ماه آن گاه که در پی آفتاب تابان در آید.

و به ماه هنگامی که از پی آن برآید

و سوگند به ماه چون از پى آن برآيد،

و سوگند به ماه چون از آن پیروی کند

و به ماه چون از پى آن برآيد- كه بعد از غروب آفتاب با جلوه بيشتر پديدار مى‌شود-.

و سوگند به ماه بدان گاه که از پس خورشید برمی‌آید (و به نیابت آفتاب زمین را زیر بال سیمین مهتاب می‌گیرد)!

سوگند به ماه هنگامی که از پی‌اش می‌رود.

و به ماه گاهی که از پیش آید


الشمس ١ آیه ٢ الشمس ٣
سوره : سوره الشمس
نزول : ١ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٤
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«تَلاهَا»: به دنبال آن برآمد. از پس آن روان شد. مراد تابیدن ماه در شب، پس از درخشیدن خورشید در روز است. این آیه، صورت دیگری از تابش و تجلّی خورشید را می‌نمایاند.

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - سوگند خداوند، به ماه هنگام طلوع آن پس از غروب خورشید (و القمر إذا تلیها) «إذا» در «إذا تلیها»، سوگند به ماه را به حالت خاصى از آن اختصاص مى دهد. در این موارد «إذا» را ظرف براى «کائنًا» به شمار مى آورند که محذوف است و حال مقدره براى «القمر» به حساب مى آید; اختصاص قسم به این زمان خاصّ، نشان برجسته تر بودن ارزش آن است. این زمان، شامل شب هایى مى شود که پس از غروب خورشید، ماه تابان در آسمان مشاهده مى شود.

۲ - سوگند خداوند، به کره ماه در شب هاى وسط هر ماه (و القمر إذا تلیها) «تلوّ» (مصدر «تلى»)، به معناى از پى در آمدن است. در شب هاى چهاردهم و قبل و بعد آن، طلوع ماه در پى غروب خورشید است. بنابراین مى توان گفت: مراد از «إذا تلاها»، فقط همان شب ها است.

۳ - نور ماه، تابع نور خورشید است.* (و القمر إذا تلیها) جانشین بودن ماه براى خورشید و نه عکس آن، بیانگر فرع بودن نور ماه است.

۴ - ماه و ظهورِ آن پس از غروب خورشید، داراى عظمتى درخور سوگند خداوند (و القمر إذا تلیها)

۵ - ماه و پیدایش آن پس از خورشید، از نعمت هاى خداوند براى انسان ها است. (و القمر إذا تلیها) سوگند، نشانه علاقه مخاطب به چیزى است که به آن سوگند یاد شده است.

موضوعات مرتبط

  • خدا: نعمتهاى خدا ۵
  • خورشید: آثار نور خورشید ۳; غروب خورشید ۴
  • سوگند: سوگند به طلوع ماه(قمر) ۱، ۲، ۴; سوگند به ماه(قمر) ۴
  • قرآن: سوگندهاى قرآن ۱، ۲، ۴
  • ماه(قمر): عظمت طلوع ماه(قمر) ۴; عظمت ماه(قمر) ۴; منشأ نور ماه(قمر) ۳
  • نعمت: نعمت خورشید ۵; نعمت ماه(قمر) ۵

منابع