الشمس ٤

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

و به شب آن هنگام که زمین را بپوشاند،

و به شب وقتى كه آن را بپوشد [و آفاق را تاريك سازد]

سوگند به شب چو پرده بر آن پوشد،

و به شب وقتی که عالم را در پرده سیاهی کشد.

و به شب هنگامی که خورشید را فرو پوشد

و سوگند به شب چون فرو پوشدش،

و سوگند به شب چون فرو پوشد

و به شب آنگاه كه آن را فروپوشد.

و سوگند به شب بدان گاه که خورشید را می‌پوشاند (و آن را در پس پرده‌ی ظلمت پنهان می‌نماید)!

سوگند به شب هنگامی که چون پرده بر آن پوشد.

و به شب گاهی که بپوشدش‌


الشمس ٣ آیه ٤ الشمس ٥
سوره : سوره الشمس
نزول : ١ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٤
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«یَغْشَاهَا»: خورشید را می‌پوشاند. ضمیر (هَا) به خورشید برمی‌گردد. چرا که باز هم بر اثر تقابل قسمتی از زمین با خورشید، شب مانند پرده‌ای بر چهره آفتاب فرو می‌افتد و روی خورشید را در آفاق زمین می‌پوشاند.

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - سوگند خداوند به شب در لحظه اى که تاریکى آن، سطح زمین را بپوشاند. (و الّیل إذا یغشیها) طَبَق و[ سرپوش هایى]مانند آن که بر چیزى نهاده مى شود، «غطاء» نام دارد; همان طور که به پوشاک و [رواندازهایى]مانند آن که روى چیزى قرار داده مى شود، «غشاء» مى گویند (مفردات راغب). بنابراین «یغشاها» - که مرجع ضمیر مفعولى آن در این برداشت «أرض» گرفته شده - به این معنا است که تاریکى شب، سطح زمین را مى پوشاند.

۲ - سوگند خداوند، به هنگامى که شب، خورشید را مى پوشاند. (و الّیل إذا یغشیها) در برداشت یاد شده، مرجع ضمیر مفعولى در «یغشاها»، «الشمس» دانسته شده است.

۳ - پیدایش شب و تاریک شدن زمین به وسیله آن، داراى عظمتى درخور سوگند خداوند است. (و الّیل إذا یغشیها)

۴ - تاریک شدن زمین در شب، از نعمت هاى خداوند براى انسان ها (و الّیل إذا یغشیها) تأثیر سوگند، زمانى است که مخاطب، مورد سوگند را محبوب خود بیابد.

موضوعات مرتبط

  • خدا: نعمتهاى خدا ۴
  • سوگند: سوگند به تاریکى شب ۲، ۳; سوگند به شب ۱، ۳; سوگند به غروب خورشید ۲
  • شب: عظمت تاریکى شب ۳; عظمت شب ۳
  • قرآن: سوگندهاى قرآن ۱، ۲، ۳
  • نعمت: نعمت تاریکى شب ۴

منابع