البلد ١٤

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

یا غذا دادن در روز گرسنگی...

|يا اطعام به روز قحطى

يا در روز گرسنگى، طعام‌دادن:

و طعام دادن در روز قحطی و گرسنگی است.

یا طعام دادن در روز گرسنگی و قحطی،

يا طعام دادن در روز قحطى،

یا اطعامی [از بینوایان‌] در روزی گرسنگی زده‌

يا طعام‌دادن در روز گرسنگى- كمبود غذا-،

یا خوراک دادن در زمان گرسنگی (قحطی و خشکسالی) است.

یا در روز گرسنگی‌ای سخت، طعامی دادن،

یا خورانیدنی در روز پریشانی (یا روزی دارنده گرسنگی)


البلد ١٣ آیه ١٤ البلد ١٥
سوره : سوره البلد
نزول : ٣ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٦
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«مَسْغَبَةٍ»: مراد بیشتر گرسنگی زمان قحطی و خشکسالی است که در آن غذا و خوراک سخت عزیز و بسیار مهمّ است، و در چنین موقعی ایثار نشانه باور راستین شخص به خدا و آخرت است.


تفسیر

نکات آیه

۱ - تغذیه مردم، در روزگار گرفتارى آنان به گرسنگى رنج آور، خواسته خداوند از ثروتمندان است. (أو إطعم فى یوم ذى مسغبة) «سَغِبَ»; یعنى، گرسنه ماند و «مسغبة» مصدر آن است و در احتمالى دیگر این لفظ جز در گرسنگى همراه با رنج استعمال ندارد. (قاموس)

۲ - مدعیان دروغین انفاق، با پیدایش گرسنگى هاى فراگیر، از اطعامْ بخل ورزیده، مواد غذایى را احتکار مى کنند. (یقول أهلکت مالاً لبدًا ... فلااقتحم العقبة ... أو إطعم فى یوم ذى مسغبة)

۳ - تأمین خوراک قحطى زدگان، براى کسانى که خود نیز گرفتار خشک سالى اند، وظیفه اى سنگین و نیازمند همتى والا است. (و ما أدریک ما العقبة ... أو إطعم فى یوم ذى مسغبة) قید «فى یوم»، ناظر به این معنا است که اطعام کنندگان، خود نیز در همان وضعیت به سر مى برند.

۴ - سرمایه داران، در کمک هاى اقتصادى به مردم قحطى زده، باید تغذیه آنان را در اولویت قرار دهند. (أو إطعم فى یوم ذى مسغبة)

۵ - فضیلت آزادسازى بردگان، برتر از تغذیه گرسنگان جامعه است.* (فکّ رقبة . أو إطعم) تقدیم «فکّ رقبة»، بیانگر برداشت یاد شده است.

روایات و احادیث

۶ - «عن الرضا(ع): ... علم اللّه عزّوجلّ أنّ کلّ أحد لایقدر على فکّ رقبة فجعل إطعام الیتیم و المسکین مثل ذلک;] از امام رضا(ع) روایت شده که فرمود: ... خداى عزّوجلّ مى دانست که تمامى افراد، توانایى آزاد کردن بنده را ندارند. پس غذا دادن به یتیم و مسکین را همسان آزاد کردن بنده قرار داد».

موضوعات مرتبط

  • انفاق: احتکار مدعیان انفاق ۲; اولویت در انفاق ۴; بخل مدعیان انفاق ۲; مدعیان انفاق هنگام قحطى ۲
  • برده: اهمیت عتق برده ۶; فضیلت عتق برده ۵
  • ثروتمندان: توصیه به ثروتمندان ۱; ثروتمندان هنگام قحطى ۴; مسؤولیت ثروتمندان ۴
  • خدا: توصیه هاى خدا ۱
  • قحطى زدگان: اهمیت تأمین قحطى زدگان ۳
  • مساکین: اهمیت تأمین مساکین ۶; توصیه به تأمین مساکین ۱; فضیلت تأمین مساکین ۵
  • یتیم: اهمیت تأمین یتیم ۶

منابع

  1. کافى، ج ۴، ص ۴، ح ۱۰; نورالثقلین، ج ۵، ص ۵۸۲- ، ح ۱۹.