البلد ١٥

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

یتیمی از خویشاوندان،

|به يتيمى خويشاوند

به يتيمى خويشاوند،

به یتیم خویشاوندان خود.

به یتیمی خویشاوند،

خاصه به يتيمى كه خويشاوند باشد،

در حق یتیمی خویشاوند

به يتيمى خويشاوند،

(خاصّه) به یتیمی خویشاوند.

یتیمی خویشاوند را،

به یتیمی خویشاوند


البلد ١٤ آیه ١٥ البلد ١٦
سوره : سوره البلد
نزول : ٣ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٣
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«ذَا مَقْرَبَةٍ»: دارای قرابت خویشاوندی، یا نزدیکی همسایگی. «مَقْرَبَةٍ»: خویشاوندی. نزدیکی. واژه یتیم، مفعولٌ‌به إطعام است.


تفسیر

نکات آیه

۱ - یتیمانِ نیازمند، سزاوارترین قشر جامعه به دریافت کمک هاى غذایى در سال هاى قحطى اند. (أو إطعم ... یتیمًا)

۲ - رساندن غذا به خویشاوندان یتیم خود، بر تغذیه دیگر نیازمندان مقدم است. (یتیمًا ذا مقربة) «مقربة» مصدر و با «قرابة» (خویشاوندى) به یک معنا است. (صحاح اللغة)

۳ - رساندن غذا به یتیمان در سال هاى قحطى، تکلیفى سنگین و نیازمند همتى والا است. (ما العقبة ... أو إطعم فى یوم ذى مسغبة . یتیمًا)

۴ - خویشاوندى، رابطه اى مسؤولیت آفرین و انگیزه اى مؤثر، در کمک رسانى به یکدیگر است. (ذا مقربة)

۵ - بى اعتنایى ثروتمندان به نیازهاى خویشاوندان یتیم خود، دور از انتظار و نکوهیده تر از بى توجّهى آنان به دیگر نیازمندان است. (یقول أهلکت مالاً لبدًا ... یتیمًا ذا مقربة)

موضوعات مرتبط

  • انفاق: اولویت در انفاق ۲
  • انگیزش: عوامل انگیزش ۴
  • تکلیف: تکلیف سخت ۳
  • ثروتمندان: سرزنش غفلت ثروتمندان ۵
  • خویشاوندى: نقش خویشاوندى ۴
  • غفلت: غفلت از خویشاوندان یتیم ۵; غفلت از مساکین ۵
  • مسؤولیت: زمینه مسؤولیت ۴
  • یتیم: اطعام به خویشاوندان یتیم ۲; اهمیت تأمین یتیم ۱، ۳; یتیم هنگام قحطى ۱، ۳

منابع