مَسْغَبَة

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«مَسْغَبَة» از مادّه «سَغَب» (بر وزن غضب) به معناى «گرسنگى» است; بنابراین، «یوم ذى مسغبة» به معناى روز گرسنگى است، گرچه همیشه گرسنگان در جوامع بشرى بوده اند، ولى این تعبیر، تأکیدى است بر اطعام گرسنگان در ایام قحطى و خشکسالى و مانند آن، براى اهمیت این موضوع، و الا اطعام گرسنگان همیشه از افضل اعمال بوده و هست.

ریشه کلمه

قاموس قرآن

گرسنگى. همچنين است مسغبه كه مصدر ميمى است. راغب گرسنگى توأم با زحمت گفته است در اقرب گويد: گفته‏اند آن فقط گرسنگى است كه با رنج همراه باشد. طبرسى مطلق گرسنگى گفته است [بلد:14-15]. يا اطعامى در روز گرسنگى به يتيمى كه داراى قرابت است. اين كلمه فقط يكبار در قرآن آمده است در نهج البلاغه خطبه 109 فرموده: «وَ هَلْ زَوَّدْتُمْ اِلّا السَّعْبَ» آيا دنيا جز گرسنگى به آنهازادى داد؟.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...