الإنشقاق ٢٣

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

و خداوند آنچه را در دل پنهان می‌دارند بخوبی می‌داند!

|و خدا بهتر داند كه در خاطر چه دارند

و خدا به آنچه در سينه دارند داناتر است.

و خدا به آنچه در دل پنهان می‌دارند (از خود آنها) داناتر است.

و خدا به آنچه [از انکار، کفر، نفاق، حسد و...] در دل خود جمع می کنند، داناتر است.

و خدا به آنچه در دل دارند آگاه است.

و خداوند به آنچه در دل می‌دارند داناتر است‌

و خدا بدانچه در دل نهان مى‌دارند داناتر است.

خداوند به خوبی می‌داند که آنان چه چیزیهایی (از کینه و دشمنیها بر ضدّ اسلام در درون دلهای خود) نگاه می‌دارند.

و خدا به آنچه در پنهان نگاه می‌دارند داناتر است.

و خدا دانا است بدانچه در خویشتن نهان دارند


الإنشقاق ٢٢ آیه ٢٣ الإنشقاق ٢٤
سوره : سوره الإنشقاق
نزول : ٢ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٥
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«أَعْلَمُ»: آگاه‌تر. مراد خوبِ خوب، یا آگاه‌تر از خودشان است. «یُوعُونَ»: نگاه می‌دارند. در ظرف دلها پنهان می‌نمایند و به دل می‌گیرند (نگا: معارج / ، حاقّه / ).


تفسیر

نکات آیه

۱ - منکران معاد، بر اثر پندارهایى انباشته در ذهن خود، قرآن را تکذیب مى کنند. (بل الذین کفروا یکذّبون . و اللّه أعلم بما یوعون) «وِعاء»; یعنى، ظرف و «أوعیت الزاد و المتاع» زمانى گفته مى شود که آن را در «وعاء» قرار دهى (لسان العرب). ظرف مورد نظر، ممکن است ذهن و قلب منکران معاد باشد که جایگاه باورهاى آنان است.

۲ - کافران، تکذیب قرآن را ابزار رسیدن به اهدافى ساخته بودند که آن را اظهار نمى کردند. (بل الذین کفروا یکذّبون . و اللّه أعلم بما یوعون) از مصادیق «مایوعون»، نیت ها و مقاصدى است که کافران، تکذیب قرآن را وسیله رسیدن به آن مقاصد کرده بودند.

۳ - آگاهى خداوند، به اسرار درونى و نیت هاى انسان (و اللّه أعلم بما یوعون)

۴ - تکذیب کنندگان قرآن و منکران معاد، خود رقم زننده نامه عمل خویش اند و کردار ناپسند خود را در آن ذخیره مى سازند. (بمایوعون) به قرینه آیات پیشین - که درباره نامه هاى اعمال بود - مى توان گفت: مراد از «وعاء» در «یوعون»، همان نامه عمل است که منکران معاد آن را ظرف کردار خود ساخته اند.

۵ - تکذیب قرآن از سوى کافران، ظاهرى بوده و به دروغ بودن آن باور نداشتند. (و اللّه أعلم بما یوعون) تقابل این آیه با آیه قبل، بیانگر آن است که گرچه کافران به زبان قرآن را تکذیب مى کردند; ولى خداوند بهتر مى داند که در درون آنان از تکذیب قرآن خبرى نبود.

۶ - خداوند، به افکار و کردار منکران معاد و تکذیب کنندگان قرآن، داناتر از هر کس دیگر است. (و اللّه أعلم بما یوعون)

۷ - خداوند، منکران معاد و تکذیب کنندگان قرآن را، به مؤاخذه افکار و کردارشان تهدید کرده است. (و اللّه أعلم بما یوعون) مقصود از بیان آگاهى خداوند، به افکار انباشته در ظرف ذهن و کردار موجود در نامه عمل، تهدید به مؤاخذه است.

موضوعات مرتبط

  • خدا: تهدیدهاى خدا ۷; علم خدا به اعمال ۶; علم خدا به رازهاى انسان ۳; علم خدا به نیات انسان ۳; علم غیب خدا ۳; وسعت علم خدا ۶
  • عمل: ثبت عمل ۴; مسؤول عمل ۴
  • قرآن: تهدید مکذبان قرآن ۷; زمینه تکذیب قرآن ۱; عمل مکذبان قرآن ۶; فلسفه تکذیب قرآن ۲; نامه عمل مکذبان قرآن ۴; نقش مکذبان قرآن ۴
  • کافران: اهداف کافران ۲; تکذیبگرى کافران ۵; روش برخورد کافران۲، ۵; کافران و قرآن ۵; نفاق کافران ۲، ۵
  • معاد: آثار پندارهاى مکذبان معاد ۱; تهدید مکذبان معاد ۷; عمل مکذبان معاد ۶; مکذبان معاد ۵; نامه عمل مکذبان معاد ۴; نقش مکذبان معاد ۴

منابع