الإنشقاق ٢٤

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

پس آنها را به عذابی دردناک بشارت ده!

|پس به عذاب دردناكى بشارتشان ده

پس آنان را از عذابى دردناك خبر ده،

پس آنها را به عذاب دردناک (دوزخ) بشارت ده.

پس آنان را به عذابی دردناک بشارت ده. ….

پس آنان را به عذابى دردآور بشارت ده؛

پس ایشان را از عذابی دردناک خبر ده‌

پس آنها را به عذابى دردناك مژده ده!

پس ایشان را به عذاب دردناکی مژده بده!

پس آنان را به عذابی دردناک نوید ده‌.

پس مژده ده ایشان را به عذابی دردناک‌


الإنشقاق ٢٣ آیه ٢٤ الإنشقاق ٢٥
سوره : سوره الإنشقاق
نزول : ٢ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٣
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«بَشِّرْهُمْ»: استعمال مژده‌دادن به جای بیم دادن، جنبه طعن و ریشخند دارد.


تفسیر

نکات آیه

۱ - انکار معاد و تکذیب قرآن، درپى دارنده عذابى دردناک است. (فبشّرهم بعذاب ألیم)

۲ - توجّه به دانایى خداوند به افکار و کردار، امکان گریز از عذاب الهى را منتفى مى سازد. (و اللّه أعلم بما یوعون . فبشّرهم بعذاب ألیم) حرف «فاء»، بیانگر برداشت یاد شده است.

۳ - کافران و تکذیب گران، مورد استهزاى خداوند (فبشّرهم) فعل هاى «بَشِرَ» و «فَرِحَ» به یک معنا است (مصباح). بنابراین واژه «بشارت» در مورد تهدید به عذاب، براى استهزا به کار مى رود.

۴ - پیامبر(ص)، مأمور ابلاغ بشارت ها و تهدیدهاى خداوند به مردم (فبشّرهم)

موضوعات مرتبط

  • خدا: استهزاهاى خدا ۳; اعلام بشارتهاى خدا ۴; اعلام تهدیدهاى خدا ۴
  • ذکر: آثار ذکر علم خدا ۲
  • عذاب: دلایل حتمیت عذاب ۲; عذاب دردناک ۱; مراتب عذاب ۱; موجبات عذاب ۱
  • قرآن: آثار تکذیب قرآن ۱
  • کافران: استهزاى کافران ۳
  • محمد(ص): رسالت محمد(ص) ۴
  • معاد: آثار تکذیب معاد ۱

منابع