الإنشقاق ٢٢

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

بلکه کافران پیوسته آیات الهی را انکار می‌کنند!

|نه، بلكه كافران [همواره‌] تكذيب مى‌كنند

[نه!] بلكه آنان كه كفر ورزيده‌اند، تكذيب مى‌كنند.

بلکه آن مردم کافر (قرآن خدا را) تکذیب می‌کنند.

بلکه کافران همواره انکار هم می کنند!

بلكه، كافران تكذيب مى‌كنند.

بلکه کافران انکار می‌ورزند

بلكه آنان كه كافر شدند تكذيب مى‌كنند- قرآن يا رستاخيز را-.

بلکه کافران (به سبب تعصّب و تقلید کورکورانه از نیاکان، و حفظ منافع مادی، و کسب آزادی برای اشباع هوسهای اهریمنانه، آیات الهی و رستاخیز و بهشت و دوزخ را) تکذیب می‌دارند و دروغ می‌شمارند.

(نه!) بلکه آنان که کفر ورزیده‌اند، (به آن همان را) تکذیب می‌کنند.

بلکه آنان که کفر ورزیدند تکذیب کنند


الإنشقاق ٢١ آیه ٢٢ الإنشقاق ٢٣
سوره : سوره الإنشقاق
نزول : ٢ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٤
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«یُکَذِّبُونَ»: به کار بردن فعل مضارع، برای استمرار است، و گواه بر این معنی که کافران در تکذیبهای خود اصرار داشته و دارند.


تفسیر

نکات آیه

۱ - کافران، به مجرد شنیدن آیات قرآن، آن را تکذیب کرده و معارف آن را دروغ مى پنداشتند. (بل الذین کفروا یکذّبون)

۲ - منکران معاد، کافراند. (لترکبنّ طبقًا عن طبق ... بل الذین کفروا یکذّبون)

۳ - منکران معاد، نه تنها به هشدارهاى قرآن ایمان نیاورده و در برابر آن فروتنى نمى کنند; بلکه پا را فراتر نهاده و قرآن را تکذیب مى کنند. (بل ... یکذّبون)

۴ - گردن فرازى در برابر تعالیم قرآن، نشانه کفر است. (لایسجدون . بل الذین کفروا)

۵ - نامه عمل کافر، از پشت سر به او داده شده و آتش دوزخ فرجام او خواهد بود. (و أمّا من أوتى کتبه وراء ظهره ... و یصلى سعیرًا ... بل الذین کفروا) ارتباط مجموع آیات سوره با یکدیگر، اقتضا مى کند که دو دسته آخر سوره (الذین کفروا) و (الذین آمنوا)، همان دو دسته قبل باشند که با عنوان «من اُوتى کتابه بیمینه» و «من اُوتى کتابه وراء ظهره» از آنان یاد شد.

۶ - اظهار کفر، فراهم سازنده زمینه پافشارى بر تکذیب قرآن (بل الذین کفروا یکذّبون) مراد از «الذین کفروا»، همان کسانى اند که در «فما لهم لایؤمنون» به نداشتن ایمان توصیف شدند. ایجاد تفاوت در تعبیر، نشانگر آن است که آنان علاوه بر این که بى ایمان بودند، کفر را نیز از خود بروز مى دادند. فعل مضارع «یکذّبون» بر استمرار و اصرار دلالت دارد.

موضوعات مرتبط

  • قرآن: آثار استماع قرآن ۱; تکبر بر قرآن ۴; زمینه تکذیب قرآن ۶; مکذبان قرآن ۳
  • کافران :۲ تکذیبگرى کافران ۱ ۲; روش برخورد کافران ۱ ۲; فرجام اخروى کافران ۵ ۲; کافران ۲ در جهنم ۵; نامه عمل کافران ۵ ۲
  • کفر: آثار کفر ۶; نشانه هاى کفر ۴
  • معاد: بى ایمانى مکذبان معاد ۳; تکبر مکذبان معاد ۳; تکذیبگرى مکذبان معاد ۳; کفر مکذبان معاد ۲
  • نامه عمل: دریافت نامه عمل از پشت ۵

منابع