الليل ١٧

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

و بزودی با تقواترین مردم از آن دور داشته می‌شود،

|زودا كه پرهيزكارترين مردم، از آن دور داشته شود

و پاك‌رفتارتر[ين مردم‌] از آن دور داشته خواهد شد:

و اهل تقوا را از آن آتش دور سازند.

و به زودی پرهیزکارترین [مردم] را از آن دور می دارند.

و پرهيزگارترين مردم را از آن دور دارند:

و تقواپیشه از آن دور داشته خواهد شد

و زودا كه آن پرهيزگارتر، از آن

ولیکن پرهیزگارترین (انسانها) از آن (آتش هولناک) به دور داشته خواهد شد.

و زودا (که) پرهیزگارترین (مکلفان) از آن به شایستگی دور داشته خواهد شد.

و زود است دور شودش پرهیزکارتری‌


الليل ١٦ آیه ١٧ الليل ١٨
سوره : سوره الليل
نزول : ٢ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٣
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«الأتْقَی»: پرهیزگارترین.


تفسیر

نکات آیه

۱ - کسانى که از همه باتقواتر و داراى مراقبت بیشتراند، از آتش دوزخ دور گردانده خواهند شد. (و سیجنّبها الأتقى) «جَنَبْتُ»; یعنى، دور ساختم (مفردات) و باب تفعیل آن، براى مبالغه است. بنابراین «یُجنّب»; یعنى، به طور کامل دور نگه داشته مى شود.

۲ - امدادهاى ویژه الهى، مایه دور ماندن اهل تقوا از آتش دوزخ است. (و سیجنّبها) فعل «یُجنّب» گرچه مجهول است، ولى به قرینه «إلاّ ابتغاء وجه ربّه» در آیات بعد، این موهبت را خداوند در اختیار آنان مى گذارد.

۳ - وعده رهایى تقواپیشگان از آتش دوزخ، حتمى و تخلّف ناپذیر است. (سیجنّبها الأتقى) حرف «سین» براى تأکید بر وعده است.

۴ - مراقبت خویش از تکذیب هدایت هاى الهى و انذارهاى او و مصون داشتن خود از پیامدهاى آن، از ویژگى هاى با تقواترین انسان ها است. (الذى کذّب و تولّى . و سیجنّبها الأتقى) وصف «الأتقى» - به قرینه آیه قبل - ناظر به پرهیز از تکذیب و تولّى است; بنابراین تمام مؤمنان را شامل است. گفتنى است که محافظت خود از تکذیب و تولّى، (مراقبت هاى دینى) در مقایسه با پرهیز از خسارت هاى مالى و بدنى، (مراقبت هاى غیر دینى) مفیدتر و برتر است. از این رو همه افرادى که تقواى دینى دارند، از کسانى که مراقب خطرهاى غیر دینى اند; متقى تر (أتقى) معرفى شده اند.

۵ - تفاوت درجات تقواپیشگان با یکدیگر (الأتقى) مراد از تقوا در وصف «الأتقى»، چنانچه تقواى مصطلح باشد، آیه شریفه تنها به بیان فرجام باتقواترین افراد پرداخته و درباره دیگر تقواپیشگان بیانى ندارد و به تعبیرى دیگر مى توان گفت: در این آیات غرض تنها مقایسه اوج تقوا با اوج شقاوت است; گرچه هیچ فرد متقى به آتش نسوزد و هیچ شقاوتمندى از آن دور نماند.

موضوعات مرتبط

  • تبرى: تبرى از تکذیب انذارهاى خدا ۴; تبرى از تکذیب هدایتهاى خدا ۴
  • تقوا: آثار تقوا ۱; مراتب تقوا ۱
  • جهنم: عوامل نجات از جهنم ۱; نجات از جهنم ۲; وعده نجات از جهنم ۳
  • خدا: آثار امدادهاى خدا ۲; حتمیت وعده هاى خدا ۳
  • متقین: حتمیت نجات متقین ۳; زمینه نجات متقین ۲; مراتب متقین ۵; مراقبت متقین ۴; ویژگیهاى متقین ۴

منابع