الليل ١٦

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

همان کس که (آیات خدا را) تکذیب کرد و به آن پشت نمود!

|همان كه تكذيب كرد و رخ برتافت

همان كه تكذيب كرد و رخ برتافت.

همان کس که (آیات و رسل حق را) تکذیب کرد و روی از آن بگردانید.

همان که [دین را] تکذیب کرد و از آن روی گردانید.

آن كه تكذيب كرد و رويگردان شد.

همان کسی که [حق را] انکار کرد و روی بر تافت‌

آن كه تكذيب كرد و [از حق‌] برگشت.

همان کسی که (حق و حقیقت را دروغ می‌داند و آن را) تکذیب می‌نماید و (به آیات آسمانی) پشت می‌کند.

کسی که تکذیب کرد و رخ برتافت.

که تکذیب کند و پشت کند


الليل ١٥ آیه ١٦ الليل ١٧
سوره : سوره الليل
نزول : ٢ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٤
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«تَوَلَّی»: پشت کرد. رویگردان شد (نگا: بقره / آل‌عمران / ، نجم / ).

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - کسانى که هدایت و انذارهاى الهى را تکذیب کرده و از آن روى گردان شدند، شقى ترین افراد و گرفتار دشوارترین فرجام اند. (الذى کذّب و تولّى) آیات پیشین - که سخن از «هدایت» و «انذار» به میان آورده بود - قرینه است بر این که تکذیب و تولّى در رابطه با همان امور است.

۲ - تکذیب کنندگان هدایت ها و انذارهاى الهى و اعراض کنندگان از آن، در آتش جهنم مخلداند. (فأنذرتکم نارًا تلظّى . لایصلیها إلاّ ... الذى کذّب و تولّى)

۳ - بخل و ثروت اندوزى حاصل از آن و تکذیب پاداش هاى الهى، زمینه ساز تکذیب حکم انفاق و خوددارى از صرف مال در راه تزکیه نفس (و أمّا من بخل ... الذى کذّب و تولّى) ارتباط این آیه با آیات پیشین، بیانگر اتحاد «من بخل...» با «الذى کذّب...» است و ارتباط آن با آیات بعد - که از اعطاى مال به قصد تزکیه سخن گفته است - قرینه بر این است که علاوه بر تکذیبِ هدایت و انذار; تکذیب حکم انفاق نیز مراد است.

۴ - تکذیب حکم انفاق و خوددارى از صرف مال در راه تزکیه نفس، بالاترین درجه شقاوت است. (الأشقى . الذى کذّب و تولّى) ارتباط این آیه با نقطه مقابل آن در آیات بعد (الذى یؤتى ماله یتزکّى»، بیانگر برداشت یاد شده است.

موضوعات مرتبط

  • انسان: شقى ترین انسان ۱
  • انفاق: تکذیب انفاق ۴; زمینه تکذیب انفاق ۳
  • بخل: آثار بخل ۳
  • تزکیه: اعراض از تزکیه ۴; موانع تزکیه ۳
  • ثروت اندوزى: آثار ثروت اندوزى ۳
  • جهنم: جاودانان در جهنم ۲
  • جهنمیان :۲
  • خدا: آثار تکذیب پاداشهاى خدا ۳; فرجام معرضان از انذارهاى خدا ۱; فرجام معرضان از هدایتهاى خدا ۱; فرجام مکذبان انذارهاى خدا ۱; فرجام مکذبان هدایتهاى خدا ۱; معرضان از انذارهاى خدا در جهنم ۲; معرضان از هدایتهاى خدا در جهنم ۲; مکذبان انذارهاى خدا در جهنم ۲; مکذبان هدایتهاى خدا در جهنم ۲
  • شقاوت: بدترین شقاوت ۴; مراتب شقاوت ۴
  • فرجام: فرجام سخت ۱

منابع