الليل ١٨

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

همان کس که مال خود را (در راه خدا) می‌بخشد تا پاک شود.

|همان كه مال خود را مى‌دهد تا پاك شود

همان كه مال خود را مى‌دهد [براى آنكه‌] پاك شود،

آن کس که مال خود را (به فقیران اسلام) به وجه زکات بدهد.

همان که مال خود را انفاق می کند تا [مال] رشد و نمو کند.

آن كه مال خويش مى‌بخشايد و پاكى مى‌جويد.

همان کسی که مالش را می‌بخشد که پاکدلی یابد

آن كه مال خود را مى‌دهد تا پاك و پيراسته شود- از پليدى بخل و امساك-.

آن کسی که دارائی خود را (در راه خدا خرج می‌کند و) می‌دهد تا خویشتن را (به وسیله‌ی این کار، از کثافت بخل) پاکیزه بدارد.

کسی که مال خود را می‌دهد، در حالی که خود را پاک می‌کند.

که دهد مالش را پاکی جوید


الليل ١٧ آیه ١٨ الليل ١٩
سوره : سوره الليل
نزول : ٢ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٤
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«یَتَزَکَّی»: خود را پاک می‌دارد و پاکیزه می‌کند. حال یا بدل از فاعل است.


تفسیر

نکات آیه

۱ - اهل سخاوت و انفاق که با گذشت از ثروت خویش، به تزکیه نفس مى پردازند، با تقواترین مردم اند. (الأتقى . الذى یؤتى ماله یتزکّى) جمله «یتزکّى» حال است و فعل «زکا»; یعنى، نمو کرد و صالح شد و نیز به خالص هر چیز و آنچه به منظور پاک کردن ثروت پرداخته مى شود، زکات گفته مى شود (قاموس). بنابراین باب تفعّل آن - که بر تکلّف دلالت دارد، یا به معناى با زحمت خود را رشد دادن و شایسته ساختن است و یا مراد از آن پرداختن زکات مال با جدیّت تمام است. برداشت یاد شده، ناظر به معناى اول است.

۲ - پرداخت زکات، برترین مصداق تقوا است. (الأتقى . الذى یؤتى ماله یتزکّى)

۳ - سخاوت مندى و انفاق گرى مداوم، از ویژگى هاى با تقواترین افراد است. (الأتقى . الذى یؤتى ماله یتزکّى) تداوم، از مضارع بودن فعل «یؤتى» استفاده شده است.

۴ - جود و انفاق و صرف اموال شخصى خود براى رضاى خداوند، زمینه ساز پاک سازى نفس و مایه پاکى ثروت است. (الذى یؤتى ماله یتزکّى) آیات بعد، انگیزه انفاق گرانِ با تقوا را، جلب رضایت خداوند معرفى کرده است.

۵ - دورى از آتش دوزخ، وعده خداوند به اهل زکات و انفاق (و سیجنّبها الأتقى . الذى یؤتى ماله یتزکّى)

۶ - انفاق، در صورتى نشان تقواپیشگى است که به قصد تزکیه نفس و پاک سازى ثروت انجام گیرد. (الأتقى . الذى یؤتى ماله یتزکّى)

۷ - اعتبار مالکیت شخصى در اسلام (ماله)

موضوعات مرتبط

 • اسلام: تعالیم اسلام ۷
 • انفاق: آثار انفاق ۴; اخلاص در انفاق ۴، ۶; شرایط انفاق ۶
 • انفاقگران: تزکیه انفاقگران ۱; تقواى انفاقگران ۱; وعده نجات به انفاقگران ۵
 • تزکیه: اهمیت تزکیه ۶; زمینه تزکیه ۴
 • تقوا: دلایل تقوا ۶; موارد تقوا ۲
 • جهنم: وعده نجات از جهنم ۵
 • خدا: وعده هاى خدا ۵
 • زکات: اهمیت زکات ۲; وعده نجات به مؤدیان زکات ۵
 • سخاوتمندان: تزکیه سخاوتمندان ۱; تقواى سخاوتمندان ۱
 • مالکیت: مالکیت شخصى ۷
 • متقین: تداوم انفاق متقین ۳; تداوم سخاوت متقین ۳; مراتب متقین ۱; ویژگیهاى متقین ۳

منابع