الغاشية ٢٠

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

و به زمین که چگونه گسترده و هموار گشته است؟!

|و به زمين كه چگونه گسترده شده

و به زمين كه چگونه گسترده شده است؟

و به زمین نظر نمی‌کنند که چگونه گسترده‌اند؟

و به زمین که چگونه گسترده شده؟

و به زمين كه چسان گسترده شده؟

و نیز به زمین که چگونه گسترده شده است‌

و به زمين كه چگونه گسترانيده شده؟

و به زمین نمی‌نگرند که چگونه پهن و گسترانیده شده است؟!

و به زمین که چگونه گسترده شده‌؟

و بسوی زمین چگونه گسترده شد


الغاشية ١٩ آیه ٢٠ الغاشية ٢١
سوره : سوره الغاشية
نزول : ٢ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٥
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«سُطِحَتْ»: مسطّح شده است. پهن گشته است.


تفسیر

نکات آیه

۱ - مسطّح شدن زمین، شایان تحقیق و امعان نظر براى کشف علل و عوامل آن (و إلى الأرض کیف سطحت)

۲ - هموار بودن زمین، نشانه اى آشکار بر قدرت خداوند و دلیل امکان معاد (و إلى الأرض کیف سطحت)

۳ - آفرینش شتر، برافراشتن آسمان، استوارسازى کوه ها و هموار ساختن زمین، داراى منافعى درخور توجه براى انسان ها است. (أفلاینظرون إلى ... و إلى الأرض کیف سطحت) آیه شریفه، گرچه توجّه دادن انسان ها به مظاهر قدرت خداوند در زمین و آسمان است; ولى تکیه بر اوصاف یاد شده، نشانه سودمند بودن آنها به حال آنان است.

موضوعات مرتبط

  • آسمان: منافع ترفیع آسمان ۳
  • آفرینش: اهمیت مطالعه در آفرینش ۳
  • تعقل: اهمیت تعقل در تسطیح زمین ۱
  • خدا: نشانه هاى قدرت خدا ۲
  • زمین: منافع تسطیح زمین ۳; منشأ تسطیح زمین ۱، ۲
  • شتر: منافع خلقت شتر ۳
  • کوهها: منافع استقرار کوهها ۳
  • معاد: دلایل معاد ۲

منابع