الغاشية ١٩

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

و به کوه‌ها که چگونه در جای خود نصب گردیده!

|و به كوه‌ها كه چسان ميخ كوب شده‌اند

و به كوه‌ها كه چگونه برپا داشته شده؟

و کوهها را نمی‌بینند که چگونه بر زمین کوبیده‌اند؟

و به کوه ها که چگونه در جای خود نصب شده؟

و به كوه‌ها كه چگونه بركشيده‌اند؟

و نیز به کوهها که چگونه بر قرار گردیده است‌

و به كوه‌ها كه چگونه نهاده شده و استوار گشته؟

و به کوهها نمی‌نگرند که چگونه نصب و پابرجای شده‌اند؟!

و سوی کوه‌ها که چگونه (بر زمین) نصب شده‌اند؟

و بسوی کوه‌ها چگونه نشانده شد


الغاشية ١٨ آیه ١٩ الغاشية ٢٠
سوره : سوره الغاشية
نزول : ٢ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٥
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«نُصِبَتْ»: نصب شده است. پا برجای گشته است. ثابت و استوار شده است.


تفسیر

نکات آیه

۱ - خداوند، ترغیب کننده مردم به بررسى و دقّت در کیفیت استوار ماندن کوه ها در زمین (و إلى الجبال کیف نصبت) «نصب» به معناى برپاداشتن و راست نگه داشتن چیزى در حالت اعتدال است. (مقاییس اللغة)

۲ - تحقیق و تدبر در علل برقرار ماندن کوه ها، مایه توجه به قدرت خداوند بر ایجاد معاد (و إلى الجبال کیف نصبت)

موضوعات مرتبط

  • انسان: تشویق انسان ها ۱
  • تعقل: تعقل در استقرار کوهها ۲
  • خدا: تشویقهاى خدا ۱
  • ذکر: زمینه ذکر قدرت خدا ۲
  • کوهها: مطالعه استقرار کوهها ۱، ۲; منشأ استقرار کوهها ۱، ۲
  • معاد: قدرت بر معاد ۲; معاد شناسى در آفرینش ۲

منابع