الغاشية ٢

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

چهره‌هایی در آن روز خاشع و ذلّت‌بارند،

چهره‌هايى در آن روز ذلت بارند

در آن روز، چهره‌هايى زبونند،

که آن روز رخسار گروهی (کافر و متکبر) ترسناک و ذلیل باشد.

در آن روز چهره هایی زبون و شرمسارند؛

در آن روز وحشت در چهره‌ها پديدار است،

در چنین روز چهره‌هایی خاکسار باشند

رويهايى در آن روز فروشكسته‌اند- ترسناك و خوارند-.

مردمانی، در آن روز خوار و زبون خواهند بود.

در چنان روزی، چهره‌هایی زبونند؛

رویهائی است در آن روز سرافکنده‌


الغاشية ١ آیه ٢ الغاشية ٣
سوره : سوره الغاشية
نزول : ١ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٣
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«وُجُوهٌ»: چهره‌ها. مراد خود اشخاص و افراد است. «خَاشِعَةٌ»: خوار و زبون. فرو شکسته و درهم شکسته. خضوع ایشان، سرافکندگی آمیخته با شرمندگی و نگرانی است.

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - جمعى از حاضران صحنه قیامت، شکسته حال و سرافکنده اند و ذلّت و خوارى در چهره آنان نمایان است. (وجوه یومئذ خشعة) «خشوع»; یعنى، در برابر کسى سر تعظیم فرود آوردن و سر به زیر بودن و «خاشع» به معناى شکسته حال است (مقاییس اللغة). مراد از «وجوه» - به قرینه «لیس لهم طعام» در آیات بعد - صاحبان وجوه است و اِسناد خشوع به چهره ها - که محل بروز آثار آن است - نوعى مبالغه و بیانگر شدت خشوع است.

۲ - صحنه گریزناپذیر قیامت، براى برخى جز فروتنى و تسلیم ذلّت بار چاره اى باقى نمى گذارد. (حدیث الغشیة . وجوه یومئذ خشعة)

۳ - چهره حاضران صحنه قیامت، نمایانگر فرجام کار آنان است. (وجوه یومئذ خشعة)

۴ - خلود دوزخیان در آتش جهنم (تصلى نارًا)

موضوعات مرتبط

  • انسان: انسان ها در قیامت ۲; حتمیت ذلت اخروى انسان ها ۲; حتمیت عذاب اخروى انسان ها ۲; ذلت اخروى انسان ها ۱; سیماى اخروى انسان ها ۱، ۳; فرجام اخروى انسان ها ۳
  • جهنم: جاودانگى در جهنم ۴
  • جهنمیان: جاودانگى جهنمیان ۴
  • قیامت: ویژگیهاى قیامت ۳

منابع