الغاشية ٣

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

آنها که پیوسته عمل کرده و خسته شده‌اند (و نتیجه‌ای عایدشان نشده است)،

عمل [بيهوده‌] كرده و رنج [آخرت‌] برده‌اند

كه تلاش كرده، رنج [بيهوده‌] برده‌اند.

و همه کارشان رنج و مشقّت است.

[آنان که همواره در دنیا] کوشیده اند و خسته شده اند [و سرانجام سودی نیافته اند]

تلاش كرده و رنج ديده،

سختی دیده و محنت کشیده‌

كوشنده‌اند- در اين جهان- و رنج كشنده- در آن جهان-.

دائماً خواهند کوشید و رنج خواهند کشید.

تلاش‌کننده‌ی رنج‌برنده‌اند؛

کارکننده‌اند رنجبرنده‌


الغاشية ٢ آیه ٣ الغاشية ٤
سوره : سوره الغاشية
نزول : ١ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٢
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«عَامِلَةٌ»: کوشا و پویا. مراد این است که همیشه این پا و آن پا می‌کنند و برمی‌جهند و می‌افتند، و آسایش و آرامش از آنان سلب‌می‌گردد، و هر دم گرفتار عذابی می‌شوند (نگا: غافر / و ، قمر / و ، رحمن / ). «نَاصِبَةٌ»: در رنج. دچار زحمت و مشقّت. خسته و مانده.

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - گرفتاران پستى و خوارى در قیامت، براى رهایى خود تلاش کرده، خویش را به سختى و زحمت خواهند انداخت. (عاملة ناصبة) مراد از «عمل» در قیامت - به قرینه آیه قبل - تلاش دوزخیان براى رهایى از مخمصه اى است که آنان را به خشوع و ذلت افکنده است. «نَصَب» به معناى تعب است. (مفردات راغب)، بنابراین «ناصبة» به معناى کسانى است که خود را به رنج و سختى مى اندازند. به قرینه «یومئذ» در آیه قبل مى توان گفت که این دو وصف مربوط به آخرت است.

۲ - تلاش بى حاصل و رنج و زحمت بیهوده، نمونه اى از گرفتارى هاى قیامت براى برخى از مردم (حدیث الغشیة ... عاملة ناصبة)

۳ - اهل دوزخ، تلاش هاى پرمشقّت خود در دنیا را بى نتیجه دیده و براى رهایى از پستى و ذلّت در قیامت، از آن بهره اى نخواهند برد. (وجوه یومئذ خشعة . عاملة ناصبة) چنانچه دو وصف «عاملة» و «ناصبة»، مربوط به تلاش و رنج در دنیا باشد; مراد این خواهد بود که صاحبان «وجوه خاشعة» تا زمانى که در دنیا بودند، کارهاى پرزحمت انجام مى دادند; ولى اکنون در قیامت از آن بى بهره اند. گفتنى است که جمله «لسعیها راضیة» (در آیات بعد) - که در وصف گروه مقابل این افراد است - با این احتمال سازگارتر است.

۴ - عمل گروهى از مردم، در قیامت حبط خواهد شد. (عاملة ناصبة)

۵ - اهل دوزخ، از تلاش هاى خویش در دنیا، جز رنج و تعب در آخرت سودى نخواهند برد. (عاملة ناصبة) جمله «لسعیها راضیة» (در آیات بعد) - که ناظر به گروه مقابل اهل دوزخ است - از سعى آنها در دنیا و رضایتشان در آخرت سخن گفته است. در نتیجه این آیه، ناظر به عمل دوزخیان در دنیا و «نَصَبْ» (تعب) آنان در آخرت خواهد بود.

موضوعات مرتبط

  • تلاش: تلاش بى حاصل ۲
  • جهنمیان: بى ارزشى تلاش جهنمیان ۱، ۳; تلاش دنیوى جهنمیان ۵; جهنمیان در قیامت ۱، ۳; حتمیت ذلت جهنمیان ۳; حتمیت عذاب جهنمیان ۱، ۳; ذلت جهنمیان ۱; رنج اخروى جهنمیان ۵
  • سختى: نشانه هاى سختى اخروى ۲
  • عمل: حبط اخروى عمل ۴
  • قیامت: ویژگیهاى قیامت ۲

منابع