الغاشية ١

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

آیا داستان غاشیه [= روز قیامت که حوادث وحشتناکش همه را می‌پوشاند] به تو رسیده است؟!

آيا خبر آن بلاى فراگير به تو رسيده است

آيا خبر «غاشيه» به تو رسيده است؟

(ای رسول ما) آیا خبر هولناک قیامت و بلیّه عالم گیر محشر بر تو حکایت شده است؟

آیا خبر حادثه هولناکی که [همه انسان ها را از هر سو] فرا می گیرد، به تو رسیده است؟

آيا داستان غاشيه به تو رسيده است؟

آیا داستان هنگامه فراگیر به تو رسیده است؟

آيا خبر آن پوشنده فراگير- يعنى رستاخيز- به تو رسيده است؟

آیا خبر حادثه‌ی فراگیر (روز قیامت که مردمان بی‌دین و گناهکار را در بر می‌گیرد) به تو رسیده است؟

آیا تو را داستان (حادثه‌ی فراگیر) بس پوشنده(ی چهره‌ها) رسیده است‌؟

آیا بیامدت داستان فراگیرنده‌


سوره الغاشية آیه ١ الغاشية ٢
سوره : سوره الغاشية
نزول : ١ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٤
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«هَلْ أَتَاکَ؟»: استفهام، برای نشان دادن عظمت شدائد و اهوال روز قیامت است. «الْغَاشِیَةِ»: فراگیرنده. مراد روز قیامت است که مردمان کافر و فاجر و فاسق را زیر مصائب و شدائد خود می‌گیرد.


تفسیر

نکات آیه

۱ - خداوند، هشداردهنده به انسان ها و تشویق کننده آنان به شنیدن حوادث قیامت (هل أتیک حدیث الغشیة) استفهام در «هل أتاک»، براى ترغیب به شنیدن پاسخ است و خطاب در آن، گرچه ممکن است به طور مستقیم متوجه پیامبر(ص) باشد; ولى به دلیل سیاق آیات، مراد عموم انسان ها است.

۲ - قیامت، انسان ها را در میان گرفته و راه گریز را بر آنها خواهد بست. (هل أتیک حدیث الغشیة) «غشاء» و «غطاء» (پوشاننده) به یک معنا است و قیامت، از آن جهت «غاشیة» نامیده مى شود که با حوادث سهمگین خود، خلق را احاطه مى کند. (مقاییس اللغة)

۳ - قیامت، روزى بزرگ و هنگامه حوادث و رخدادهاى شگفت است. (حدیث الغشیة) «غاشیة» به معناى داهیه (کار بزرگ) است (نهایه ابن اثیر) و همان گونه که در موارد بد و ناخوشایند به کار مى رود، در موارد خوب نیز استعمال مى شود و قیامت به همین مناسبت «غاشیة» نامیده شده است. استفهام از شنیدن خبر قیامت، نشانگر این است که در آن روز، حادثه هایى قابل توجّه و سزاوار بازگو کردن و شنیدن به وقوع خواهد پیوست.

۴ - برانگیختن مخاطب به دقت در گفتار و تشویق او به شنیدن گزارش، روشى مطلوب در شیوه اطلاع رسانى است. (هل أتیک)

۵ - «غاشیه» از نام هاى قیامت (الغشیة)

موضوعات مرتبط

  • اطلاع رسانى: روش اطلاع رسانى ۴
  • انسان: احاطه اخروى انسان ها ۲; انسان ها و حوادث قیامت ۱
  • تعقل: تشویق به تعقل در سخن ۴
  • خدا: تشویقهاى خدا ۱; هشدارهاى خدا ۱
  • سخن: تشویق به استماع سخن ۴
  • غاشیه :۵
  • قیامت: استماع حوادث قیامت ۱; شگفتى حوادث قیامت ۳; عظمت حوادث قیامت ۳; عظمت قیامت ۱; نامهاى قیامت ۵; ویژگیهاى قیامت ۲، ۳

منابع