الفاتحة ٦

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

ما را به راه راست هدایت کن...

ما را به راه راست هدايت فرما

ما را به راه راست هدايت فرما،

تو ما را به راه راست هدایت فرما.

ما را به راهِ راست راهنمایی کن.

ما را به راه راست هدايت كن:

ما را بر راه راست استوار بدار

ما را به راه راست راه بنماى

ما را به راه راست راهنمائی فرما.

ما را (به) راه راست هدایت فرما

ما را به راه راست هدایت فرما


الفاتحة ٥ آیه ٦ الفاتحة ٧
سوره : سوره الفاتحة
نزول : ٣ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٣
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«الصِّرَاطَ»: راه (نگا: مریم / ، یس / ، زخرف / و ).

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - درخواست هدایت به صراط مستقیم، مهمترین خواسته انسان عارف به مقام الهى است. (الحمد للّه ... إیاک نستعین. إهدنا الصرط المستقیم) چنانچه «اهدنا الصراط المستقیم» در ارتباط با «الحمد للّه رب العالمین ...» ملاحظه شود، حاوى این پیام است که انسان پس از شناخت خدا هدفش سلوک در صراط مستقیم خواهد بود; یعنى، همان راهى که خداوند منتهى الیه آن است.

۲ - لزوم دعا به درگاه الهى براى دستیابى به صراط مستقیم (إهدنا الصرط المستقیم)

۳ - ستایش خدا و اظهار عبودیت به درگاه او از آداب دعاست. (الحمد للّه رب العلمین ... إهدنا الصرط المستقیم) از اینکه دعا به درگاه خدا و درخواست از او (اهدنا الصراط المستقیم)، پس از حمد و ستایش الهى و اظهار عبودیت در پیشگاه وى ذکر شده، مى توان به برداشت فوق دست یافت.

۴ - انسان همواره نیازمند هدایتهاى الهى است. (إهدنا الصرط المستقیم)

۵ - درخواست هدایت به «صراط مستقیم» شایسته ترین مورد براى استعانت از خدا (إیاک نستعین. إهدنا الصرط المستقیم) اگر «اهدنا...» در ارتباط با «إیاک نستعین» در نظر گرفته شود، بیانگر این معناست که هدایت به صراط مستقیم بالاترین موردى است که آدمى در نایل شدن به آن، نیازمند یارى خداوند مى باشد.

۶ - انسان بدون یارى شدن از جانب خدا، از راهیابى به صراط مستقیم ناتوان است. (إهدنا الصرط المستقیم)

۷ - یکتاپرستى و تنها از خدا یارى جستن، «صراط مستقیم» است. (إیاک نعبد و إیاک نستعین. إهدنا الصرط المستقیم) «ال» در «الصراط» مى تواند عهد ذکرى بوده و اشاره به حقایقى باشد که در آیات پیشین مطرح شده، و از آنهاست یکتاپرستى و تنها از خدا استعانت جستن.

۸ - ایمان به خدا و صفاتش، «صراط مستقیم» است. (الحمد للّه رب العلمین ... إهدنا الصرط المستقیم) از حقایقى که «الصراط المستقیم» مى تواند به آنهااشاره داشته باشد، ایمان به خدا و ربوبیت او و ... است که از «الحمد للّه» تا «مالک یوم الدین» به دست مى آید.

۹ - هدایت همگان به صراط مستقیم، آرمان انسان موحد است. (إهدنا الصرط المستقیم) به کارگیرى «اهدنا» (ما را هدایت کن) به جاى «اهدنى» (مرا هدایت کن) حاوى نکته اى است که در برداشت فوق آمده است.

۱۰ - هدایت داراى مراتب و مراحل بسیارى است. (إهدنا الصرط المستقیم) وقوع «اهدنا» پس از آیات گذشته، نشان مى دهد که درخواست کننده، انسانى هدایت یافته است. بنابراین باید گفت هدایت داراى مراحل بسیارى است تا صحیح باشد که: هر شخص راه یافته اى همچنان به صورت جدى تقاضاى هدایت داشته باشد.

۱۱ - دعا به درگاه خدا، نقش مؤثرى در دستیابى به هدایت دارد. (إهدنا الصرط المستقیم)

روایات و احادیث

۱۲ - از امام رضا (ع) روایت شده: «إهدنا الصراط المستقیم» إسترشاد لدینه و إعتصام بحبله و إستزادة فى المعرفة لربه عز و جل ...;] ... «إهدنا الصراط المستقیم» درخواست هدایت از خداوند به سوى دین او و چنگ زدن به ریسمان او و طلب مزید معرفت پروردگار عز و جل است ...».

۱۳ - از امام صادق (ع) روایت شده که فرمود: «... «... الصراط المستقیم» صراط الأنبیاء و هم الذین أنعم اللّه علیهم;] ... «صراط المستقیم» راه انبیاست و آنانند که خداوند به آنها نعمت بخشیده است».

۱۴ - «عن رسول اللّه (ص) أنه قال: [فى قول اللّه عز و جل] «إهدنا الصراط المستقیم» دین اللّه الذى نزل به جبرئیل (ع) على محمّد (ص)...;] از رسول خدا (ص) روایت شده که [درباره سخن خداى عز و جل] «إهدنا الصراط المستقیم» فرمود: [مراد از صراط مستقیم] دین خداست که جبرئیل آن را برمحمّد (ص) نازل کرده است...».

۱۵ - «عن رسول اللّه (ص) و عن على (ع) فى معنى «صراط المستقیم» انه کتاب اللّه;] از رسول خدا (ص) و على (ع) روایت شده که مراد از «صراط المستقیم» کتاب خداست».

۱۶ - از امام صادق (ع) روایت شده است که: «الصراط المستقیم» أمیرالمؤمنین على (ع);] «صراط مستقیم» (راه) امیر المؤمنین على (ع) است.

موضوعات مرتبط

 • استمداد: استمداد از خدا ۵، ۷
 • اسلام: اهمیّت دین اسلام ۱۴
 • اعتصام: اعتصام به حبل اللّه ۱۲
 • امام على (ع): راه امام على (ع) ۱۶
 • انبیا: راه انبیا ۱۳
 • انسان: امداد به انسان ۶; عجز انسان ۶; نیازهاى انسان ۴; هدایت انسان ها ۹
 • ایمان: ایمان به خدا ۸; ایمان به صفات خدا ۸; متعلق ایمان ۸
 • توحید: توحید عبادى ۷
 • توفیقات: توفیق هدایت ۶
 • حمد: حمد خدا ۳
 • خدا: آثار امدادهاى خدا ۶; هدایت خدا ۴
 • دعا: آثار دعا ۱۱; آداب دعا ۳; اهمیّت دعا ۲، ۱۱
 • صراط مستقیم: مراد از صراط مستقیم ۷، ۸، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶
 • عبودیت: اظهار عبودیت ۳
 • قرآن: فضیلت قرآن ۱۵
 • موحدان: آرمان موحدان ۹; خواسته هاى موحدان ۱
 • نعمت: مشمولان نعمت ۱۳
 • نیازها: نیاز به هدایت ۴
 • هدایت: اهمیّت هدایت ۱۲; درخواست هدایت ۱، ۵، ۱۲; عوامل هدایت ۶، ۱۱; مراتب هدایت ۱۰; هدایت به صراط مستقیم ۱، ۲، ۵، ۶، ۹

منابع

 1. من لایحضره الفقیه، ج ۱، ص ۲۰۴، ح ۱۲; نورالثقلین، ج ۱، ص ۲۰، ح ۸۵.
 2. تفسیر عیاشى، ج ۱، ص ۲۲، ح ۱۷; نورالثقلین، ج ۱، ص ۲۰، ح ۸۶.
 3. تفسیر فرات کوفى، ص ۵۱; بحار الأنوار، ج ۳۶- ، ص ۱۲۸، ح ۷۱.
 4. مجمع البیان، ج ۱، ص ۱۰۴; نور الثقلین، ج ۱- ، ص ۲۰، ح ۸۷.
 5. معانى الأخبار، ص ۳۲، ح ۲; نورالثقلین، ج ۱، ص ۲۱، ح ۹۴.