البلد ١٠

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

و او را به راه خیر و شرّ هدایت کردیم!

|و او را به دو راه مشخص ره نموديم

و هر دو راه [خير و شر] را بدو نموديم.

و راه خیر و شر را به او ننمودیم؟

و او را به راه خیر و شر هدایت نکردیم [تا راه خیر را بگزیند و راه شر را واگذارد؟]

و دو راه پيش پايش ننهاديم؟

و او را بر سر [هر یک از] دو راه [خیر و شر] نیاورده‌ایم؟

و او را دو راه- خير و شر- ننموديم؟

(و او را به دو پستان رهنمود نکرده‌ایم؟) و راه خیر و شرّ را بدو ننموده‌ایم؟

و هر دو راه (خیر و شرّ) را در بلندای نمایانشان بدو ننمودیم؟

و رهبریش کردیم بدان دو پشته‌


البلد ٩ آیه ١٠ البلد ١١
سوره : سوره البلد
نزول : ٣ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٣
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«النَّجْدَیْنِ»: دو راه واضح و آشکار. مراد راه خیر و شرّ است که کاملاً برای عقل انسان نمایان است (نگا: انسان / شمس / . دو برجستگی. مراد دو پستان است (نگا: قاموس، زادالّمسیر).

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - خداوند، راه هاى نیک و بد را به انسان ها شناسانده است. (و هدینه النجدین) «نَجْد» به معناى راه آشکارى است که در ارتفاع باشد.(قاموس)

۲ - راه نیک و بد، هر دو برجسته و آشکار و پیمودن هر یک، داراى دشوارى هایى خاص است. (و هدینه النجدین) قرار داشتن راه خیر و شر در ارتفاعات، کنایه از آشکار بودن آن براى همگان و نیز صعب العبور بودن آن است. دشوارى راه خیر، ممکن است به لحاظ ویژگى هاى خود آن و دشوارى راه شرّ به لحاظ عواقب آن باشد.

۳ - خداوند، به راه خیر و شرّ و رهروان هر یک، آگاه است. (و هدینه النجدین) اسناد هدایت به خداوند در «هدینا» - با توجّه به «أیحسب أن لم یره أحد» در آیات پیشین - بیانگر آن است که چون خداوند راه خیر و شرّ را به دیگران شناسانده است; پس خود به آن آگاه است و رهروان آنان بر او مشتبه نمى شوند تا مدعیان حقیقىِ انفاق را، از غیر آنهاتشخیص ندهد.

۴ - آگاهى دقیق خداوند از راه هاى خیر و شرّ، دلیل مخفى نبودن اهداف مدعیان انفاق، بر او است. (یقول أهلکت مالاً ... و هدینه النجدین)

۵ - انسان، موجودى مختار و توانا بر حرکت در راه خیر یا شر و داراى ابزار لازم آن (ألم نجعل له ... و هدینه النجدین) بیان برخوردارى انسان از چشم و زبان - پیش از اشاره به آشناسازى او با راه هاى خیر و شرّ - به منظور اتمام حجت بر او است که براى شناخت راه صحیح و انتخاب آن، ابزار لازم در اختیار او نهاده شده است.

۶ - شناخت راه هاى نیک و بد، نعمتى الهى و غفلت از آن، شگفت آور و ملامت بار است. (ألم نجعل ... و هدینه النجدین)

روایات و احادیث

۷ - «عن حمزة بن محمّد عن أبى عبداللّه(ع) قال: سألته عن قول اللّه عزّوجلّ «و هدیناه النجدین» قال: نجد الخیر و الشرّ;] حمزة بن محمد گوید: از امام صادق(ع) درباره سخن خداوند عزّوجلّ «و هدیناه النجدین» سؤال کرد، فرمود: مراد راه خیر و شرّ است».

موضوعات مرتبط

 • آزادى: آزادى انتخاب ۵
 • انسان: اختیار انسان ۵
 • انفاق: اهداف مدعیان انفاق ۴
 • بدى: تعلیم بدى ۱; سختى بدى ۲; وضوح بدى ۲
 • خدا: احاطه علمى خدا ۴; تعالیم خدا ۱; دلایل علم غیب خدا ۴; دلایل نظارت خدا ۴; نعمتهاى خدا ۶; وسعت علم خدا ۳
 • خیر: انتخاب خیر ۵; راه خیر ۳، ۷
 • شر: انتخاب شر ۵; راه شر ۳، ۷
 • صالحان :۳
 • غفلت: سرزنش غفلت از نعمتهاى خدا ۶; شگفتى غفلت از نعمتهاى خدا ۶
 • مفسدان :۳
 • نعمت: نعمت شناخت بدى ۶; نعمت شناخت نیکى ۶
 • نیکى: تعلیم نیکى ۱; سختى نیکى ۲; وضوح نیکى ۲

منابع

 1. کافى، ج ۱، ص ۱۶۳، ح ۴; نورالثقلین، ج ۵، ص ۵۸۱- ، ح ۱۵.