الغاشية ٩

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

و از سعی و تلاش خود خشنودند،

از سعى خود خشنودند

از كوشش خود خشنودند.

از سعی و کوشش خود (در طاعت خدا) خشنودند.

از تلاش و کوشش خود خشنودند

از كار خويشتن خشنود،

از کوشش [پیشین‌] خود خشنود

از كردار خود خشنود

از کوشش خود خوشنود و به سبب تلاش خویش راضی خواهند بود.

برای کوشش خود خشنودند؛

از کوشش خویشند خوشنود


الغاشية ٨ آیه ٩ الغاشية ١٠
سوره : سوره الغاشية
نزول : ١ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٢
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«لِسَعْیِهَا»: حرف لام به معنی (ب) و برای تعلیل است (نگا: المصحف المیسّر). یا این که برای تعلیل نمی‌باشد (نگا: روح‌المعانی). یعنی به خاطر سعی خود، یا از سعی خود.

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - بهره مندان از ناز و نعمت آخرت، از تلاش هاى خویش در دنیا، به وجد آمده و نسبت به آن احساس رضایت خواهند کرد. (لسعیها راضیة)

۲ - نعمت هاى آخرت، پاداش کار و تلاش در دنیا است. (ناعمة . لسعیها راضیة)

۳ - افرادى که در قیامت، در رفاه و خوش گذرانى به سر مى برند، دستیابى به آن را مرهون تلاش هاى دنیایى خود مى بینند. (ناعمة . لسعیها راضیة)

۴ - اهتمام ورزیدن به کارهایى که پاداش اخروى دارد، مطلوب و مایه خرسندى در قیامت است. (لسعیها راضیة) «سعى» به معناى راه رفتن سریع است که در مورد «جدیت در هر کار» نیز استعمال مى شود. (مفردات راغب)

۵ - احساس رضایت و خشنود بودن از عاقبت کار و تلاش خویش، از زمره نعمت هاى الهى در آخرت است. (ناعمة . لسعیها راضیة) جمله «لسعیها راضیة» و جمله هاى پس از آن، توضیح وصف «ناعمة» است.

موضوعات مرتبط

  • پاداش: موجبات پاداش اخروى ۴
  • عمل: آثار اخروى عمل ۵; آثار دنیوى عمل ۱; پاداش اخروى عمل ۲، ۳; رضایت از فرجام عمل ۵; عمل پسندیده ۴
  • عمل صالح: اهتمام به عمل صالح ۴
  • قیامت: زمینه رضایت در قیامت ۴
  • متنعمان: امنیت اخروى متنعمان ۳; رضایت اخروى متنعمان ۱; سرور اخروى متنعمان ۱; متنعمان در قیامت ۱، ۳
  • نعمت: موجبات نعمت هاى اخروى ۲، ۵

منابع