الشمس ١

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

به خورشید و گسترش نور آن سوگند،

سوگند به خورشيد و روشنايى آن

سوگند به خورشيد و تابندگى‌اش،

قسم به آفتاب و تابش آن (هنگام رفعتش).

سوگند به خورشید و گسترش روشنی اش

سوگند به آفتاب و روشنى‌اش به هنگام چاشت،

سوگند به خورشید و پرتوافشانی‌اش‌

سوگند به خورشيد و روشنايى آن

سوگند به خورشید (که منبع نور است) و سوگند به پرتو آن (که سرچشمه‌ی حیات است)!

سوگند به خورشید و میان‌روزش.

سوگند به خورشید و پرتوش (یا آفتابش)


سوره الشمس آیه ١ الشمس ٢
سوره : سوره الشمس
نزول : ١ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٤
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«ضُحی»: پرتو. روشنائی. چاشتگاه. مراد نور خورشید در آغاز روز، یا موقع چاشتگاه آن است که اشعّه زرین خورشید، زمین را نورباران می‌کند.


تفسیر

نکات آیه

۱ - سوگند خداوند به خورشید (و الشّمس)

۲ - سوگند خداوند، به نور گسترده خورشید به هنگام چاشت (و ضحیها) «ضحى» در معانى گسترش نور خورشید و «پهناور شدن روز» (مفردات راغب) و اندکى پس از بالا آمدن روز (قاموس) به کار مى رود. اضافه شدن «ضحى» به ضمیرى که به خورشید برمى گردد، بیانگر آن است که مراد از آن، گسترش نور خورشید است.

۳ - خورشید و نور گسترده آن هنگام چاشت، آفریده هایى با عظمت و شگفت (و ضحیها)

۴ - خورشید و نور آن، نعمتى الهى است. (و الشمس و ضحیها) «سوگند»، زمانى مى تواند مخاطب را به قبول سخن وادار سازد که آنچه به آن سوگند یاد شده است; مورد علاقه او بوده و به حال او سودمند باشد.

موضوعات مرتبط

  • خدا: نعمتهاى خدا ۴
  • خورشید: شگفتى خورشید ۳; شگفتى نور خورشید ۳; عظمت خورشید ۳; عظمت نور خورشید ۳
  • سوگند: سوگند به خورشید ۱; سوگند به نور خورشید ۲
  • قرآن: سوگندهاى قرآن ۱، ۲
  • نعمت: نعمت خورشید ۴; نعمت نور خورشید ۴

منابع