البروج ١٤

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

و او آمرزنده و دوستدار (مؤمنان) است،

|و اوست آمرزگار و دوستدار [مؤمنان‌]

و اوست آن آمرزنده دوستدار [مؤمنان‌].

و هم او بسیار آمرزنده و دوستدار مؤمنان است.

و او بسیار آمرزنده و دوستدار [مؤمنان] است.

او آمرزنده و دوست‌دارنده است.

و اوست آمرزگار دوستدار

و اوست آمرزگار و دوستدار [مؤمنان‌]

خدا آمرزگار و دوستدار (بندگان مؤمن) است.

و اوست بس پوشنده‌ی (گناهان و نقصان‌ها و) بسی دوستدار (مؤمنان).

و او است آمرزگار دوست‌دار


البروج ١٣ آیه ١٤ البروج ١٥
سوره : سوره البروج
نزول : ١ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٤
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«الْوَدُودُ»: بسیار دوستدار و بامحبّت و مودّت.

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - خداوند، «غفور» (بسیار آمرزنده) و «ودود» (با محبت) است. (و هو الغفور الودود)

۲ - خداوند، مؤمنان نیکوکار را از گرفتارى به عذاب مصون داشته و با آنان مهربان است. (إنّ الذین ءامنوا و عملوا الصلحت ... و هو الغفور الودود) «غفر» (ریشه «غفور»); یعنى، پوشاندن لباسى که شخص را از آلودگى ها محفوظ دارد و غفران خداوند، ایجاد مصونیت از عذاب براى بندگان است (مفردات راغب). جمله «هو الغفور» در ارتباط با «إنّ بطش...» - که تهدید کافران بود - نویدى به مؤمنان و بیانگر مصونیت آنان، از گرفتارى به دام عذاب است.

موضوعات مرتبط

  • اسماء و صفات: غفور ۱; ودود ۱
  • خدا: مهربانى خدا ۲
  • صالحان: مصونیت صالحان ۲
  • عذاب: مصونیت از عذاب ۲
  • مؤمنان: مصونیت مؤمنان ۲

منابع