البروج ١٥

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

صاحب عرش و دارای مجد و عظمت است،

|و صاحب ارجمند عرش

صاحب ارجمند عرش.

و خداوند عرش (عظیم) و هم با اقتدار و عزت است.

صاحب عرش و ارجمند [و عالی صفات] است. ….

اوست صاحب عرش ارجمند.

صاحب ارجمند عرش‌

خداوند بزرگوار عرش.

و او صاحب تخت (حکومت مطلقه بر عالم هستی) و دارای مجد و عظمت است.

صاحب عرش و دارای کرامت و رحمتی گشاده (در عرش و فرش).

دارنده عرش گرامی‌


البروج ١٤ آیه ١٥ البروج ١٦
سوره : سوره البروج
نزول : ١ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٣
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«ذُوالْعَرْشِ»: صاحب عرش (نگا: اعراف / ). کنایه از قدرت و حاکمیّت است و بیانگر این واقعیّت است که حکومت جهانی هستی از آن او است. «الْمَجِیدُ»: دارای مجد و عظمت. خبر چهارم است.


تفسیر

نکات آیه

۱ - فرمانروایى بر جهان هستى و تدبیر آن، در اختیار خداوند است. (ذو العرش) عرش; یعنى، تخت فرمانروا (قاموس) و در آیه شریفه معناى مجازى آن (مقام سلطه بر همه جهان و تدبیر آن) مراد است.

۲ - عرش، مرکز تدبیر امور جهان و مملوک خداوند است. (ذو العرش) درباره مصداق «عرش» دیدگاه هاى گوناگونى وجود دارد; از جمله این که عرش، جایگاهى است که تمام جهان را فراگرفته است. نام گذارى آن به «عرش» (تخت سلطنت)، به این اعتبار است که آن جایگاه، به منزله مرکز اداره جهان است. مالکیت خداوند بر عرش، به معناى مالکیت او بر تمام هستى است.

۳ - خداوند، مالک تمام جهان است. (ذو العرش)

۴ - مؤاخذه سخت کافران و چشم پوشى از خطاى مؤمنان، برخاسته از سلطه خداوند بر تمام هستى است. (إنّ بطش ربّک ... و هو الغفور الودود . ذوالعرش)

۵ - خداوند، داراى مقامى رفیع، کردارى شریف، جود و بخششى گسترده است. (المجید) «مجید»; یعنى، «رفیع»، و «کریم» و «داراى کارهاى شرافتمندانه» (قاموس) توصیف خداوند به آن به خاطر گسترده بودن فیض و فراوان بودن بخشش او است. (مفردات)

۶ - «ذوالعرش» و «مجید»، از نام هاى خداوند است. (ذو العرش المجید)

۷ - جود و فیض گسترده خداوند، مایه آمرزش گناه مؤمنان و دوست داشتن آنان است. (هو الغفور الودود ... المجید)

موضوعات مرتبط

  • آفرینش: حاکم آفرینش ۱، ۴; مالک آفرینش ۳; مدبر آفرینش ۱; مرکز تدبیر آفرینش ۲
  • اسماء و صفات: ذوالعرش ۶; مجید ۶
  • خدا: آثار حاکمیت خدا ۴; آثار وسعت سخاوت خدا ۷; آثار وسعت فیض خدا ۷; اختیارات خدا ۱; افعال خدا ۵; تدبیر خدا ۱; حاکمیت خدا ۱; سخاوت خدا ۵; علو خدا ۵; مالکیت خدا ۲، ۳; نقش عرش خدا ۲
  • کافران: کیفر سخت کافران ۴
  • مؤمنان: عفو مؤمنان ۴; عوامل محبت مؤمنان ۷; موجبات آمرزش مؤمنان ۷

منابع