البروج ١

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

سوگند به آسمان که دارای برجهای بسیار است،

قسم به آسمان كه برج‌ها دارد

سوگند به آسمان آكنده ز برج،

قسم به آسمان بلند که دارای کاخهای با عظمت است.

سوگند به آسمان که دارای برج هاست

قسم به آسمان كه دارنده برجهاست،

سوگند به آسمانی که دارای برجهاست‌

سوگند به آسمان داراى برجها

سوگند به آسمان که دارای برجها و باروها است!

سوگند به آسمان دارای کاخ‌ها.

سوگند به آسمان دارنده برجها


سوره البروج آیه ١ البروج ٢
سوره : سوره البروج
نزول : ١ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٤
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«ذَاتِ الْبُرُوجِ»: دارای برجها و باروها. کمتر تفسیری است که بروج را به برجهای دوازده‌گانه خورشید و بیست و هفتگانه ماه اختصاص نداده باشد. ولی باید مراد همه کواکب و ستارگانی باشد که میلیاردها از آنها تشکیل کهکشانی، و به اصطلاح شهری جداگانه با نظم و نظامی شگفت تشکیل می‌دهند، و کهکشانهای بیشمار جهان هستی، بر طبق نقشه و حساب پدیدار گشته و با هم رابطه تنگاتنگ داشته و دارای وحدت ساختمان و ساختارند و نمایاننده کمال تدبیر و عظمت و قدرت الهی می‌باشند، و در اصل کشور کائنات را تشکیل می‌دهند و برابر آیه‌های قرآن موجودات زنده در گوشه‌هائی از این کشور پهناور گیتی موجود و ساکنان مخصوص به خود دارد (نگا: شوری / ).

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - آسمان، داراى برج و باروهاى مستحکم است. (و السماء ذات البروج) «برج» به چیزى گفته مى شود که ظاهر و مرتفع باشد. به کاخ ها، دژها و برج هاى دیدبانى نیز به جهت ظهور و ارتفاع آن، «برج» گفته مى شود (لسان العرب). در آیه شریفه، مراد از آن، ستارگان یا جایگاه آنها است که چون آشکاراند و یا وسیله حفاظت آسمان مى باشند، به آنها برج گفته مى شود. برخى «بروج» را بر منزل گاه هاى خورشید - که دوازده برج است - تطبیق داده اند.

۲ - سوگند خداوند، به آسمان و برج هاى آن (و السماء ذات البروج) قسم به آسمان، با وصف خاص آن، قسم به موصوف و وصف، هر دو است.

۳ - سوگند خداوند، به ستارگان که مرتفع و نمایان اند. (و السماء ذات البروج) تطبیق «برج» بر ستاره، به لحاظ ارتفاع و ظهور آنها است.

۴ - آسمان، موجودى شگفت است و برج هاى آن بر شگفتى اش افزوده است. (و السماء ذات البروج)

موضوعات مرتبط

  • آسمان: برجهاى آسمان ۱; شگفتى آسمان ۴; شگفتى برجهاى آسمان ۴
  • آفرینش: شگفتیهاى آفرینش ۴
  • سوگند: سوگند به آسمان ۲; سوگند به برجهاى آسمان ۲; سوگند به ستارگان ۳
  • قرآن: سوگندهاى قرآن ۲، ۳

منابع